Prosessen mot Arne Byrkjeflot

Skrevet . Publisert i 2013

10.11.2013
Norges Kommunistiske Parti vil gjerne komme med  følgende uttalelse:
Vi har fått informasjoner og påstander om at leder i Trondheim LO - Arne Byrkjeflot - har utvist «dårlig dømmekraft» i forhold til en yngre kvinne gjennom media.  NKPs forhold til ham er gjennom samarbeid med LO i Trondheim. Her har han utvist god dømmekraft og gode lederegenskaper.

Slik saken synes å utvikle seg i media er dette en stor tragedie for to dyktige fagforeningstillitsvalgte. Den ene er Byrkjeflot som har vår fulle støtte som fortsatt leder i LO i Trondheim.

Dette minner om heksejakten på LOs tidligere leder - Gerd Liv Valla - som ble angrepet på det personlige plan når det gjaldt sin egnethet som fagforeningsleder. Vi anser at dette var en taktikk for å sette denne radikale fagforeningslederen ut av spill da hun ofte var i mot flere av Aps politikk som f.eks. endringer i pensjons - og sykelønnsordningen.

På samme måte anser vi de utkjør som nå er mot Byrkjeflot, bl.a. fra LOs leder - Gerd Kristiansen - på et område som tilhører privatlivet som manipulasjoner for å bli kvitt ham. LOs ledelse har aldri vært glade for hans oppbygging av Trondheim LO som er landets mest radikale og sosialistiske fagbevegelse. Dette passer også dårlig for høyresiden i AP.  Den årlige Trondheimskonferansen har ofte endt med kraftig kritikk mot LO sentralt. En slik fagforeningsmann må vekk. NKP tar avstand fra slike manipulatoriske spill for å fjerne radikale tillitsvalgte i fagbevegelsen.

 

Jørgen Hovde, leder

Svend Haakon Jacobsen, generalsekretær

Stig Ødegaard, 1. sekretær

Harald Reppesgaard, redaktør av Friheten

Photo: Jarle Vines (Creative Commons Attribution Sharealike 3.0)

Emneord: lo , arnebyrkjeflot, gerdlivvalla, ap

Utskrift