IMCWPs møte i Beirut

Skrevet . Publisert i 2012

Arbeidsgruppen for det internasjonale møtet av kommunist og arbeiderpartier (IMCWP) i Beirut 16.-17. juni 2012 vedtok følgende uttalelse.

 Den kapitalistiske krisa fortsetter å utvikle seg, og de negative konsekvensene for arbeiderklassen og verdens folk forsterkes. Løsningene vedtatt på G7 og G8 møtene sammen med IMF og Verdensbanken har ikke hatt betydning utover den skamfulle bruk av enda mer brutal anti-folkelig politikk med konsekvenser fra konkurser for enkelte land til tap av sosiale rettigheter som arbeiderklassen har oppnådd etter flere tiårs kamp for rettferdighet. Dette viser seg i den raske økningen i arbeidsløsheten

(som primært har rammet ungdom, nykommere på arbeidsmarkedet, og kvinner), et merkbart fall i reallønn, og systematiske angrep på oppnådde sosiale og helse og velferds rettigheter. Alt dette har ført til utbredt fattigdom i de utviklede kapitalistiske landene og en verdensomspennende snikende fattigdomsutvikling.

Den skjerpede kapitalistiske krisa øker imperialismens aggresjon gjennom

  1. NATOs

Utskrift