Tidligere fredsprisvinnere mot tildelingen til EU

Erkebiskop Desmond Tutu mener ifølge NRK, at Nobelkomiteen ulovlig har redefinert Nobels fredspris innhold. Han og to andre fredsprisvinnere protesterer mot at Nobels fredspris i år ble tildelt EU.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!