2012

EU vil la vanlige folk betale

Felles uttalelse fra kommunist- og arbeiderpartiene i EU. EU og de herskende klasser i medlemslandene har bestemt at arbeidsfolk skal betale en veldig høy pris for den kapitalistiske krisens fordypning.

Utskrift E-post

KKE om presidentvalget i Frankrike

Erklæring fra generalsekretæren i sentralkommitteen i Hellas´ Kommunistiske Parti, Aleka Papariga - om presidentvalget i Frankrike.

 
Skrevet den 23. april i år.
 
De franske valgene - og resultatene i første runde i presidentvalget - og dét som blir forberedt i andre runde i dette presidentvalget - er en viktig lærdom for oss greske kommunister og bekrefter årsakene til at Hellas´ Kommunistiske Parti avstår fra å delta i fronten som slåss mot de krefter som er mot det såkalte anti-memorandum. Dette gjelder også de såkalte venstrekreftene.
 
Når et kommunistisk parti og når arbeiderbevegelsen tar opp i seg protestene fra folkets masser inn i en venstreallianse - en venstreallianse som aksepterer forhandlinger kun innen 'Den Europeiske Union' - altså EU, og en samfunnsmessig, sosial, dialog med monopolene - da kan resultatene bare bli det vi nå kan se, i forholdene i det franske presidentvalgets annen runde: Folket blir forsøkt ledet til å stemme enten for det franske, liberale partiet eller det sosialdemokratiske partiet. Videre: det radikale standpunkt blir forsøkt undergravet og blir møtt med ufølsomhet. Man søker å spre konservativisme.
 
Dette gjør at vi nå minnes den andre runden i  tidligere valg i Frankrike . Da var det slik at folket stemte for Chirac - fordi Le Pen ikke skulle bli styrket. I dag har de vært besøkt av det franske venstre, som det kalles. Besøkets hensikt er å få folket til å stemme på presidentkanditat Hollande, slik at sittende president Sarkozy ikke blir president.
 
(Oversatt og tilrettelagt av S. Haug)

Utskrift E-post

Slik skal de pine det greske folk

Kuttene som ble vedtatt i den greske nasjonaforsamlingen i februar innebærer blant annet et 32 % kutt i lønnen til unge, oppsigelse av alle midlertidige ansatte og kutt i helseutgifter på 8,2 milliarder kroner.

Følgende er bare et utdrag av kuttene som vil bli gjennomført:

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!