2012

STOPP DET SIONISTISKE ISRAELS OKKUPASJON OG FOLKEMORD, OG USA, EU, ISRAEL OG NATOS KRIGSFORBEREDELSER I MIDT-ØSTEN!

Uttalelse fra Norges Kommunistiske Parti:

Norges Kommunistiske Parti fordømmer Israels militære overgrep mot det palestinske folket, mord av palestinske ledere, angrep på palestinske sivile regjeringsinstallasjoner, og folkedrap på sivile. Den palestinske befolkningen har lenge levd innesperret i Gaza av israelske okkupasjonsstyrker. Mordet på deres militære leder var en provokasjon for å oppnå reaksjoner. Hjemmelagde raketter ble avfyrt mot Israel som tilsvar. Israel svarer med hundrevis av flyangrep mot Gaza; et av verdens mest tettbefolkede områder. Statsminister Netanyahu og hans krigerske regjeringspartnere tyr til voldsomme reaksjoner, truer med bakkeinvasjon og krig mot den palestinske befolkningen i Gaza.

Les mer …

Utskrift E-post

FREDSPRISEN TIL ARBEIDSLØSHET, KRISE OG KRIG

NORGES KOMMUNISTISKE PARTI uttaler: Nok en gang har det skjedd, Nobels fredspris er tildelt en vinner som i dag nesten utelukkende forbindes med arbeidsløshet, økonomisk og sosial krise, opprustning og krigspolitikk. En skandaløs tildeling på linje med tildelingen av prisen til Kissinger, som i 1973 deltok i bombingen av Kampuchea, Laos og Vietnam, og støttet og godkjente militærkuppet i Chile samme år. 

Les mer …

Utskrift E-post

Uttalelse om 22. juli-kommisjonens rapport

27.08.2012
Vi deler kommisjonens kritikk mot politiets ledelse, PST, de ansvarlige departementene og den samlede politiske ledelse i regjeringene de siste 10-15 år. Det var en inkompetent og tafatt ledelse og likegyldige holdninger på alle nivåer som førte til at drapene i regjeringsbygget og på Utøya kunne skje.  Statsminister Stoltenberg har vært aktivt del i dette med overordnet ansvar i tre regjeringer.

Les mer …

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!