Kommune- og fylkestingsvalget 2011

Kommune- og fylkestingsvalget førte til solid nedtur for de etablerte partier på venstresida i Norge. AP, SV og Rødt gikk alle tilbake på landsbasis i forhold til valgene i 2007, mens sentrumspartiene og Høyre styrket seg. Selv om FRP ble halvert er det etter valget en klar høyredreining i norsk politikk.Høyre står som valgets vinner og vil har ordførere i landets største byer unntatt Trondheim. Høyres sosiale profil ble framstilt mer spiselig i valgkampen, men bak fasaden ligger fortsatt iveren etter privatisering av alt omsorgsarbeid.

 

NKP stilte til valg i 5 kommuner og 8 fylker. Valgloven krever at NKP samler 500 underskrifter i hvert fylke, for å stille Fylkestingsliste, og inntil 300 underskrifter i hver kommune for å stille liste til Kommunevalget. NKP har stilt liste til alle valg siden etableringen i 1923, og er på alle måter et etablert parti. Den nye valgloven er uakseptabel når det kreves at veletablerte partier skal bruke store resurser på å samle underskrifter for å få lov til å stille lister til valget. Det bør kun stilles krav til underskrifter for de som stiller lister for første gang, evt. etter lengre tids opphold.

NKP holdes systematisk utenfor den sentrale valgkampen i de store avisene, TV og radio. Vi har også mistet produksjonsstøtten til utgivelse av vår avis Friheten som ukeavis. Den gis derfor nå ut kun to ganger i måneden.

 

NKPs grasrotarbeidere benyttet valgkampen i kontakt med folk for å opplyse om alvorlige saker som at en større andel av skattepengene skal tilfalle kommunene og fylkene slik at de kan gi fullverdige kommunale, ikke profittbaserte tilbud til sine innbyggere. Kommunene må gjeninnføre den sosiale boligpolitikken, og bygge rimelige utleieboliger. Inngangsbilletten til dagens boligmarked er alt for høy for mange. Vi vil ha lovbestemt rett til lærlingplasser, slik at ungdommene kan sluttføre sin utdannelse og komme i arbeid. Studenter må få studielønn istedenfor lån, slik at de ikke må jobbe under studiene og allikevel blir gjeldsslaver før de når å etablere seg. Vi støtter opprettholdelse av lokalsykehusene når folket ønsker dette. Vi reiser kampen mot markedsprisingen av strøm, som har ført til at strømprisene har økt med 330 %. Vi vil fjerne Energiloven, m.m.

 

Kommunistene stiller til valg for å redegjøre for kapitalismens innebygde systemkrise, fremme vår ideologi og politikk, og vår strategi for framtida. Vi har ikke illusjoner om å ”revolusjonere” bystyrer og fylkesting, men vil kjempe for løsninger som er til det beste for arbeiderklassen. Våre langsiktige løsninger er basert på en sosialistisk helhetspolitikk med front mot dagens spekulative kapitalisme, med sin ikke produktive, destruktive egoisme og profittorientering, på bekostning av fellesskap, enkeltmenneske og humanisme.

NKP vil aldri gå i kompaniskap med kapitalismens forkjempere i den tro at vi på denne måten bekjemper dem.

Stemmemessig har NKP mye å hente. Velgerne som stemmer NKP er for få der vi klarer å stille lister. Allikevel gikk NKP klart fram på landsbasis i totalt antall stemmer i de 5 kommuner og 8 fylker vi stilte lister. Tallenes tale er klar: 33 % framgang fra fylkestingsvalget i 2007 og 75 % fra stortingsvalget i 2009. NKP har fått flere nye medlemmer og sympatisører. Jobben framover er klar. Om to år til Stortingsvalget 2013 har vi som mål å stille lister i et flertall av fylkene. Vi skal våre skolere nye medlemmer, bygge ut og styrke NKP som partiorganisasjon.

 

Når ”venstresida” dør, er NKP eneste alternativ for en sosialistisk politikk!

 

Uttalelse fra NKPs sekretariatsmøte 17. september 2011

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!