Støtte til en palestinsk stat

Denne uka går president Abbas til FN slik som det har blitt annonsert tidligere, og ber om støtte for å få anerkjent Palestina som en selvstendig stat. Statsdannelser er ikke noe nytt og det er ett folks rett til å få bo i sin egen stat. Israelerne gikk til FN i 1947 og Sudan senest i år. Nå er det palestinernes tur til å gjøre krav på en stat.Norges Kommunistiske Parti støtter palestinernes rett til en egen stat med grensene fra 1967. Siden opprettelsen av staten Israel har Palestina blitt nedgradert til å hete "de palestinske områdene" og "palestinske selvstyremyndighetene". Dette etter at Israel har okkupert mer og mer land med godkjenning av vesten med USA i spissen.

Det er Palestinas og palestinernes fremtid det er snakk om. Med Palestina som en egen og selvstendig stat kan ikke Israel lenger holde på med ulovlig byggevirksomhet på palestinske territorier eller i Øst-Jerusalem som er, og har alltid vært Palestinas hovedstad. Israel kan heller ikke fortsette med å ignorere FN- resolusjonene om Palestina. Siden 1968 har Israel brutt 32 FN-resolusjoner som inneholdt fordømmelse og kritikk av regjeringas politikk og aksjoner (tatt fra Klassekampen). Israel må også ta ansvar for sine krigshandlinger de selv ser på som legitime mot det palestinske folk. Gazastripen bærer fortsatt preg etter bombarderingen des.- jan. 2008/2009 Med en anerkjent palestinsk stat kan ikke verden se på ”sikkerhetsmuren” eller blokaden av Gaza som et tiltak for å beskytte Israelsk folk, men et forsøk på å isolere en legitim stat fra sine innbyggere. Kontrollposter og fengsling av palestinere som blir sett på som ”farlige” kan ikke fortsette. Israel kan ikke lenger ta seg friheten til å trakassere og misbruke Palestina og palestinere slik det har gjort til nå, uten større konsekvenser…

Jonas Gahr Støre sier at en av forutsetningene for at Norge skal kunne anerkjenne Palestina som stat, er at de vil fokusere på menneskerettigheter. Den norske regjeringen og utenriksminister Jonas Gahr Støre kan vise at de tilhører en stat som støtter menneskerettighetene ved å anerkjenne Palestina som selvstendig stat!

NKP oppfordrer palestinerne til å fremme sin sak, og kreve avstemning både i FNs Sikkerhetsråd og i FNs Generalforsamling. USA sier de vil nedlegge veto i FNs Sikkerhetsråd mot opprettelsen av Palestina som selvstendig stat nr. 194. La dem gjøre det. Palestinerne vil oppnå et stort flertall i FNs Generalforsamling. Slik vil USA og de vestlige land avsløre hvem de er og det vil vise hvem som er solidariske med palestinerne. Det vil være befriende klargjørende for alle!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!