For fred, utvikling og miljø

Den arktiske regionen er truet av krefter som ønsker å utnytte den for profitt. Disse kreftene består i hovedsak avEU, NATO og de transnasjonale selskapene.

 

I jakten på kontroll over verdens naturressurser, har denne troikaen ingen hemninger med å bryte alle regler. Vi har krigen i Irak, Afghanistan og Libya, og miljøkatastrofen i Mexico Gulfen som bevis for våre konklusjoner.

Den arktiske regionen har potensielt store energi- og mineralressurser, men det er forbundet med stor økologiskrisiko å utnytte dem. Barentshavet er blant annet viktig oppvekst og modningsområde for arktisk torsk. Enhver endring i miljøet kan være ødeleggende for torsken, og føre til ødeleggelse av nærings- og levegrunnlaget for tusenvis av mennesker.

Regionen er av stor militær strategisk betydning for EU og NATO i kampen om kontrollen over den nordligetransportkorridoren og naturresursene. Derfor avholder NATO stadig militærøvelser i det arktiske området i Finland,Sverige og Norge.

Vi, de kommunistiske partiene i det arktiske området, krever en total slutt på militærøvelser, utforskning og utnyttelse av naturresurser i området.

Barentshavet er for fiskere og sjømenn!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!