For fred, utvikling og miljø

Skrevet . Publisert i 2011

Den arktiske regionen er truet av krefter som ønsker å utnytte den for profitt. Disse kreftene består i hovedsak avEU, NATO og de transnasjonale selskapene.

 

I jakten på kontroll over verdens naturressurser, har denne troikaen ingen hemninger med å bryte alle regler. Vi har krigen i Irak, Afghanistan og Libya, og miljøkatastrofen i Mexico Gulfen som bevis for våre konklusjoner.

Den arktiske regionen har potensielt store energi- og mineralressurser, men det er forbundet med stor økologiskrisiko å utnytte dem. Barentshavet er blant annet viktig oppvekst og modningsområde for arktisk torsk. Enhver endring i miljøet kan være ødeleggende for torsken, og føre til ødeleggelse av nærings- og levegrunnlaget for tusenvis av mennesker.

Regionen er av stor militær strategisk betydning for EU og NATO i kampen om kontrollen over den nordligetransportkorridoren og naturresursene. Derfor avholder NATO stadig militærøvelser i det arktiske området i Finland,Sverige og Norge.

Vi, de kommunistiske partiene i det arktiske området, krever en total slutt på militærøvelser, utforskning og utnyttelse av naturresurser i området.

Barentshavet er for fiskere og sjømenn!

Utskrift