STOPP BOMBINGEN AV LIBYA!

Skrevet . Publisert i 2011

28.05.2011
Uttalelse fra NKPs sentralkomitémøte 6. - 7. mai

FNs resolusjon 1973 om flyforbudsone ble vedtatt for å sikre sivilbefolkningens liv i en akutt nødvergesituasjon. Hovedbegrunnelsen var iflg. Obama at USA og verden står overfor et valg. "Gadaffi erklærte at han ikke ville vise noen nåde overfor sitt eget folk". Dette ble gjengitt i internasjonale media, og ga grunnlaget for FN resolusjonen.

Hva Gadaffi uttalte var noe helt annet foran slaget om Benghazi, nemlig at folk som ikke bar våpen ikke hadde noe å frykte. At folk som bar våpen, men overga seg, heller ikke hadde noe å frykte, men at det ikke ville bli vist nåde mot opprørere som ytte militær motstand.

Norske media har hele tiden gjentatt ukritisk medialøgnene og den uetterrettelige og ensidige NATO versjonen av situasjonen i Libya.

 

FN resolusjonen ga ikke grønt lys for en langvarig krig for et regimeskifte. I dag går USA inn for våpenstøtte, og andre NATO- land vil gi penger og materiell hjelp til opprørerne.

USA stod bak etablering og finansieringen av Bin Ladens Al-qaida, med full militær støtte til deresopprør mot den kommunistiske regjeringen i Afghanistan, før Sovjet rykket inn.

USA, Frankrike og Storbritannia var allerede inne i det vestlige Libya, og var med i organiseringen av opprørerne, før demonstrasjonen mot Gadaffi startet.

 

NATOs ledende krefter vi ”ta ut” Gaddafi, og Norge følger ukritisk opp.

Norske F-16 fly har bombet Gaddafis hjem og kommandosentral der en av Gaddafis sønner og barn ble drept. Norge er blitt part i en borgerkrig, som FN resolusjonen ikke gir mandat til, en situasjon vår forvarsminister forsikret oss om at vi ikke skulle komme opp i.

 

NKP beklager sterkt at den rødgrønne regjeringen som beskriver Norge som en ”fredsnasjon” er en av de mest aggressive i denne krigen. Vi kan ikke forstå at SV støtter NATOs krigføring som hverken sikrer sivile liv, eller har støtte fra Den Afrikanske Union (AU), med kun marginal støtte fra Den arabiske Union, fra de søkkrike støttespillere Quatar og Saudi Arabia.

SV satte som krav at det ikke skulle gis støtte til noen part, ikke militær hjelp og Gaddafi skulle ikke ”tas ut”. Disse forutsetningene er brutt.

Dersom vår regjering var opptatt av å sikre siviles liv og helse, er det uforståelig at de godtar at man to ganger har avvist initiativ fra Gaddafi, støttet av AU, om fredsavtaler.

 

Som i Jugoslavia, Irak og Afghanistan, deltar Norge i kriger for å sikre NATO stormaktenes tilgang til naturressurser, og for å opprette militærbaser. NATOs stormakter vil for en hver pris ha grep om opprøret og utviklingen i Midt-Østen av strategiske årsaker, da endringene kan føre til nye allianser som ikke som før kan domineres med korrupte regimer.

Utskrift