Kjemp for fred og demokrati!

15.07.2011
NATOs kriger skjer i demokratiets navn, samtidig undergraves demokratiet systematisk i de krigførende landene.

 

«Terrorlovene» som USA og EU har diktert våre land, er utbygd med lister over bl.a. frigjøringsbevegelser som de anser å utgjøre en fare for egne økonomiske og maktpolitiske interesser.


De tilsidesetter våre grunnlovssikrede rettigheter og rettssikkerheten. De politisk bestemte listene rammer f.eks. solidariteten med Palestina, som kjemper mot en mer enn 60 års israelsk okkupasjon, og solidariteten med den colombianske frigjøringsbevegelsen FARC, som kjemper mot det korrupte Colombia, som terroriserer sin befolkning med dødspatruljer og har verdensrekord i å myrde fagforeningsledere og fagorganiserte.

Humanisme framstilles som terror
Tross alle forsikringer om det motsatte, har terrorlovene betydd at solidariteten med undertrykte og okkuperte folk er blitt straffbart. Nettopp solidaritet ga tidligere de nordiske land respekt ute i verden. I Danmark er det nå falt dom mot organisasjonen av tidligere KZ fanger, Horserød/Stutthof foreningen, og Tømrernes faglige klubb, for humanistisk solidaritet. Ubetinget fengselsstraff og bøter for å ha gitt penger til drikkevann i det krigsherjede Gaza etter Israels bombing, og betinget fengsel og bøter for å ha gitt støtte til en forfulgt fagforeningsformann, som flyktet fra dødstrusler over til FARC’s beskyttelse. Han ble fanget og myrdet av regjeringens dødspatruljer, og solidaritetspengene er derfor blitt brukt til å åpne et bibliotek. Disse skandaledommene viser med all tydelighet, at politikerne løy, da de garanterte den grunnleggende retten til solidaritet.

Holdningskontroll
Overvåkningen av befolkningen er uten historisk sidestykke. All trafikk på mobiltelefoner og elektroniske medier overvåkes og lagres. Brevhemmeligheten er dermed brutt. Det er stadig voksende krav til at all kommunikasjon med det offentlige skal foregå elektronisk, datalovgivningen bryter privatlivets fred, og gir skjulte krefter kontroll med borgernes holdninger og personlige situasjon. Offentlig oppfordring til angiveri av naboer og kollegaer peker mot en farlig fascistisk utvikling i våre land.

Demokratisk kontroll en saga blott
Omfattende privatisering av skattebetalt virksomhet setter demokratisk kontroll ut av funksjon. Viktige deler av sosial- og arbeidsmarkedspolitikken dikteres av EUs direktiver, gjennom EØS, og folkeavstemninger i EU, som går imot makthaverne ignoreres og brytes.
Krig er terror uansett om den kalles ”misjoner”, ”kampanjer” eller demokratiske korstog. Det er ikke noe demokrati å ”eksportere”! De som terroriseres av de ”demokratiske bombene” ønsker ikke NATO’s ”vestlige demokrati” med deres bomber, ødeleggelser, plyndring av råstoffer og kulturverdier og kapitalens higen etter markeder.


KRIG OG TERROR KAN STOPPES GJENNOM SOLIDARISK KAMP MOT FATTIGDOM OG ANALFABETISME, OG VED Å STOPPE DE GLOBALE MONOPOLENES UHINDREDE PLYNDRING AV UTVIKLINGSLANDENE!


Norges Kommunistiske Parti – Sveriges Kommunistiske Parti – Kommunistisk Parti i Danmark/Danmarks Kommunistiske Parti. Ungkommunistene i Norge – Sveriges Kommunistiske Ungdom – Ungkommunisterne i Danmark.

Emneord: nato, usa, eu , farc, terrorlover

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!