UTTALELSE OM TERRORANGREPENE MOT REGJERINGSKVARTALET I OSLO OG AUFS SOMMERLEIR PÅ UTØYA

24.07.2011
Norges Kommunistiske Parti (NKP) og Ungkommunistene i Norge sender sine kondolanser til ofre og pårørende som er rammet av tragediene på Utøya og i Oslo. Våre tanker går til alle de som er rammet av dette, og vi utrykker støtte til alle som er involvert i hjelpearbeidet.

Det er viktig at Norges befolkning står sammen om å håndtere disse traumene gjennom mer åpenhet og demokrati. Statsminister Jens Stoltenberg har uttrykt at alle skal kunne delta i det politiske liv, og ikke skal holde sine meninger skjult. Vi kommunister tar statsministerens ord på alvor, og vil delta i politikken og i debatten for et åpent demokrati. Vi har kunnskaper og mangeårige erfaringer i arbeidet mot høyreekstremismen. I dette arbeidet står vi sammen med alle progressive mennesker i landet.
Voldelig terror mot demokratiet har alltid kommet fra høyre. Det er nå på tide at det blir satt en aktiv stopper for demagogien mot sosialister og kommunister, som står for fred og samarbeid mellom alle grupper, det samme som statsministeren nå har uttrykt.
Terrorangrep skaper frykt, og brukes ofte som påskudd til innskrenkning av rettigheter og personlig frihet. Det norske folk må aktivt bidra til at dette ikke skjer. Statsminister Jens Stoltenberg har utrykt at dette ikke skal få skje som konsekvens av disse angrepene.
NKP og Ungkommunistene i Norge støtter statsminister Jens Stoltenberg i dette, og håper at det er en uttalelse regjeringen vil stå inne for i den vanskelige tida vi nå har foran oss.
 
Svend Haakon Jacobsen leder                                         Jørgen Hovde leder                        
NKP                                                                                 Ungkommunistene i Norge

Emneord: 22juli, utøya, auf, høyre, terror

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!