Nei til det imperialistiske angrepet på Iran

28.11.2011
Felles uttalelse fra den internasjonale kommunistiske bevegelsen:

Nei til det imperialistiske angrepet på Iran - arbeiderne må fordømme og avstå fra å delta i krigene som føres i borgerskapets interesse!

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!