Hvor blir det av det åpne demokratiet?

Skrevet . Publisert i 2011

Åpent brev til Norges politiske partier og Statsminister Jens Stoltenberg.

 

Norges Kommunistiske Parti har en tendens til å bli "glemt" i valgtider.
I aviser er det "plassmangel", i radio og TV er det ikke "sendetid nok" til at vi kan delta. På valgmøter arrangert av ulike organisasjoner blir vi ikke spurt om å delta. Slike ”forglemmelser” skjer til tross for NKPs vedvarende henvendelser for å minne om vår eksistens. Vi har stilt til valg siden 1923!

 

Statsministeren har snakket med tyngde i de siste ukene om behovet av mer åpenhet og demokrati i Norge. Alle skal få komme til ordet. Ingen oppfatninger skal gjemmes bort men komme til uttrykk.
Demokratiet omfatter ikke minst muligheten til å få fram bl.a. de ulike partiers politikk i aviser, radio og TV? Ytringsfrihet må ha grunnlagt i at man gis muligheten til å bli hørt.

Den 7. september er det planlagt et folkemøte ved Byscenen i Trondheim. I demokratiets ånd skulle en tro at alle partier ble invitert. Adresseavisen, Trønderavisa og NRK-Trøndelag arrangerer debatten. Vår henvendelse ble møtt med: ”Vi har satt denne grensen for å få en håndgripelig debatt, der alle deltagerne kan slippe til på en rimelig meningsfylt måte på den tiden vi har til rådighet ”. Debatten vil avvikles med 11 av de 13 partiene som stiller til kommunevalget. Norges Kommunistiske Parti og Kristent Samlingsparti holdes utenfor. Begrunnelsen for utvelgelsen av de 11 partiene som får delta på Folkemøtet er at det er partier som er representert i bystyre. Samme svar møter vi ved debatter og markeringer over hele landet.

NKP spør: Hvordan gagner dette demokratiet, når bare partiene i posisjon får komme til ordet? Hvordan skal nytenkning og forandring skje når mangfoldet er reservert de etablerte? Burde ikke alle partier som fyller de lovpålagte krav til valg bli behandlet likt; Kristen som kommunist, konservativ som liberal?
Vi ser at Integriteten til det norske demokratiet dessverre svekkes på denne måten.

Dette gjelder ikke bare Trondheim!

 
Harald Reppesgaard, 1.kandidat Trondheim.

Svend Haakon Jacobsen, leder Norges Kommunistiske Parti.

(Foto: Policy Network )

Utskrift