Ny europeisk Marshall-plan til Hellas

Statslederne for eurosonelandene ble ifølge NRK, på EU toppmøtet torsdag kveld 22. september enige om nok en kriseavtale for å forhindre Hellas’ konkurs.Under møtet ble redningspakken betegnet som en ny Marshall-plan.

Redningspakken som i denne omgang skal redde Hellas’ økonomi utgjør 158 mrd. euro, tilsvarende 1200 mrd. kr. 109 mrd. euro er lån fra eurosone-land og IMF, og banker annen storfinans skal bidra med 49 mrd. euro, 37 mrd euro som lån
og resten er et program for tilbakekjøp av lån. Nedbetaling av Hellas’ statsgjeld skal gjøres overkommelig både ved lavere rente og lengre nedbetalingstid. Nedbetalingstiden forlenges fra 7,5 til 15 eller 30 år, og renten ble satt til kun 3,5 %.

I sluttdokumentet fra toppmøtet ble det lagt vekt på at markedet er villig til å bidra til å redde Hellas, og at det er avgjørende at de har tro på redningspakken.

EUs sentralbanksjef Jean-Claude Trichet sa det var gledelig at forpliktelsene til eurosamarbeidet bekreftes. Hellas statsminister George Papandreou sa at redningspakken er en europeisk suksess, som gjør veien videre overkommelig for Hellas, og byrden lettere for det greske folk. Landet vil bli i stand til å nedbetale 26 mrd. euro av sin samlede statsgjeld på 350 mrd. innen utgangen av 2014.

EU president Herman Van Rompuy sa at problemene måtte løses raskt på det høyeste nivået i EU. «Vi kunne ikke tillate at en vanskelig situasjon for eurosonen skulle bli en farlig situasjon. Vi har avverget en meget alvorlig situasjon,» sa EU-presidenten. Statsminister Jens Stoltenberg uttaler til NTB at tiltakene er viktig for å redusere faren for at krisen sprer seg. Han sier tiltakene begrenser gjeldskrisen, og letter situasjonen for Hellas, men problemene er ikke over. Mange land i Europa kommer til å leve i mange år med brutale innstramminger i budsjettene og med veldig vanskelig økonomi, mener Stoltenberg.

USAs Marshall-plan for Europa ble etter annen verdenskrig vedtatt for å demme opp for Sovjetunionen innflytelse og arbeiderklassens maktovertakelser i Europa. Det er betegnende at redningspakken for Hellas under EU toppmøtet omtales som en ny "Marshallplan". Toppmøtet i EU kom i stand på kort varsel, og EU presidenten betegner situasjonen som farlig.

Klassekampen i Hellas er på høyt nivå. Arbeiderne og folket er bevisst på at det ikke er de som skal betale for kapitalens krise - det skal storkapitalen og storfinansen! Den sosialdemokratiske regjeringa og monopolborgerskapet klarer ikke å tvinge et stadig mer forent gresk folk i kne. PAME oppfordrer til aksjoner mot økte skatter, massive demonstrasjoner i offentlig sektor i dag 5. oktober, og har berammet generalstreik i hele Hellas 19. oktober. KKE, Hellas’ kommunistparti, har en sterk og ledende rolle i kampen. Hellas klassekamp setter i realiteten EUs og kapitalismens eksistens på dagsorden!


Bildet er fra KKEs demonstrasjon 29. september

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!