Aksjonsdagen 15. oktober

Skrevet . Publisert i 2011

For fred, rettferdighet og revolusjonær sosial endring.

 

Oslo: Stortinget

Bergen: Vågsallmenningen/Holberg-statuen

Lørdag 15. oktober kl 12. Vær der.

Last ned flygeblad: forside bakside

 

Verdens Demokratiske Ungdomssamband reiser sin stemme i solidaritet med ofrene for utbyttersamfunnets høyeste form, kapitalismen og imperialismen.
- 300 000 spanske ungdommer kasta ut fra deres boliger.
- 65 000 franske lærerstillinger forsvunnet
- 31,5 % arbeidsledighet i Irland for de under 25 år
- 39 % i Hellas
- 28 % i Portugal
- Samtidig har EU-landene brukt 5 600 000 000 000 (5600
milliarder) for å redde bankene etter finanskrisa!
VDU STØTTER 15. OKTOBER-AKSJONENE FOR
FRED, RETTFERDIGHET OG REVOLUSJONÆR
SOSIAL ENDRING!

 

VI TRENGER ENDRING OG VI TRENGER DET NÅ
Ungkommunistene i Norge er den norske delen av Verdens Demokratiske Ungdomsorganisasjon, VDU. VDU har sosialistisk orienterte medlemmer verden over som sammen støtter 15. oktober-arrangementet. Vi har kommet hit for å vise solidaritet med de utbyttede, dvs folket som må  betale regninga til spekulantene og profitørene.  Samtidig ønsker vi å ta et oppgjør med de stormannsgale politikerne i dette landet som har blitt korrumpert av profittekning. I dag råder en
minioritet over ressursene, de folkevalgte  representerer disse og skattepengene og verdiene blir brukt for å bevare systemet. Dagens politikk tjener 1 % av befolkningen, vi krever en
politikk for de 99 andre.


Dette arrangementet er ment å starte en diskusjon om en ny vei framover, som vi mener må være sosialismen. Sosialisme er at folket bestemmer over økonomien. Tingene som samfunnet er avhengig av, som f.eks. banker, storindustri, kraftverk, sykehus og skoler, må eies og styres av samfunnet, ikke av et lite mindretall. Alle tidligere systemer der mindretallet har hatt makten - slavesamfunnet, føydalsamfunnet, de eneveldige kongedommene - har til slutt måtte falle for mer demokratiske samfunn. Nå er det kapitalismens tur!

Utskrift