Strømmafiaen

Det finnes ikke lenger grenser for spekulative påskudd de ulike strømprodusenter får seg til å servere for å øke profitten på salg av elkraft. Hafslund, Trønderenergi, Statkraft m.fl. bruker en hver mulighet til å sko seg på sin monopolistiske posisjon i Norge.

Det finnes ingen reel konkurranse på kraftmarkedet. Markedet beherskes av noe få aksjeselskaper og Staten som kontrollerer vel 90 %. Det finnes ingen priskontroll, påbud om en minste fyllingsgrad i magasinene som beredskap mot tørre vintre og større strømforbruk da blir aldri fulgt opp, diskrimineringen av de ulike strømregionene ved kraftoverføringer slår ut i kraftige prisforskjeller for abonnentene fortsetter og forskning på alternativ energi boikottes av strømprodusentene. Vi er overlatt til de frie markedskrefters spill som har ført til prisanarki med den norske stat som hovedaktør. En stat som ledes av en rødgrønn regjering med et ”sosialistisk” parti i  førersete men som bedriver en reinspikka  kapitalistisk økonomisk politikk med en basisvare alle er avhengige av. Ingen vet hva strøprisene blir fra måned til måned.

I sommer har nesten hele Norge regnet bort. Vannmagasinene rant over og kilowattprisen var  rimelig lav. Fortsatt med mer enn nok vann finner kraftmogulene ut at de allerede nå høyner prisen  fordi vi har hatt en måned med relativ tørr høst.  Ikke bare det. Det kan jo også bli kaldt i vinter slik  at folk bruker mer strøm enn om sommeren. Er det  noe nytt at vi har slike forhold i Norge høst som  vinter? Taklet man ikke de klimatiske og hydrologiske utfordringene i alle år før uten at vanlige mennesker ble flådd av strømprisene og at uføretrygdede og  minstepensjonister måtte gå på ”Sosialen” for å få  hjelp? I tillegg er det svenskenes skyld at prisene  går opp. Alltid senhøstes er noen av de svenske atomreaktorene ute av drift som ellers leverer strøm til Norge. Norge som er verdensmester i vannkraft  og som er selvforsynt med strøm bare den ikke  selges på ren profittbasis til utlandet.

Denne strømmafiaen skalter og valter med vår –  hele folkets – eiendom, kynisk, hensynsløst, manipulatorisk, med argumentasjon på kanten av løgn og tilbakeholdelse av fakta, fordi de sitter med makt over kraftbyråkratiet og eier energiselskapene. Det er en mafia som holder sammen bak lukkede dører i kraftselskapenes kontorer og i energidepartementet og spekulerer i andres nød.

Tragedien begynte da daværende energilov ble opphevet i 1991/1992 med statssekretær Reiten  (Sp) som ivrig pådriver. Fikk vi norsk energi ut på europamarkedet ville konkurransen føre til billigere kraft for industri og folk. Om sosialdemokratene trodde på dette selv, eller om det bare var et spill for gallieret, får vi kanskje aldri vite. Det sier imidlertid mye at den sosialdemokratiske regjeringen ikke skrudde klokka tilbake og sa stopp da strømprisene gikk  løpsk utenfor politisk kontroll. Kraftprisene er økt  med 330 % siden 1991. Ikke en eneste vare er blitt  så fordyret i løpet av 20 år.

Det er ført en katastrofalt unnfallende energipolitikk av borgerlige og rødgrønne regjeringer. Staten bare observerer at vanlige mennesker betaler seg i hjel  ved hver kraftkrise. Unnfallenheten må føre til at  staten nå fraskriver seg retten til å håve inn moms  og andre avgifter. Norges Kommunistiske Parti har  alltid krevd fjerning av moms på strøm og elavgifter  som vi krever momsfritak på matvarer. Vi har kraft  nok i Norge uten import. Vannmagasinene tømmes  uten tanke på langsiktige behov for strøm til folk.

Vi har ingen kriseberedskap ved vannmangel men  stoler på atomog oljekraftverk i utlandet. Kraften vår selges til høystbydende i Europa. Profitten havner hos meglere på kraftbørsen, og litt i statskassa – et teamarbeid mellom staten og kapitalen, på folkets bekostning. Vi krever at de store overskudd staten håver inn må gå til å utjevne kraftprisene i landet og holde de på et rimelig nivå. Med det menes at forbrukerne skal betale for det strømproduksjonen og fordelingen koster reelt.

Vi må få et toprissystem med billig  husholdningsstrøm og en dyrere strøm til  fritidsboliger. Stortinget må vedta og regjeringen forholde seg til et eget kraftregime hvor  energidepartementet gjennom spesielle gunstige avtaler får dekket den kraftkrevende industriens behov.

Når kommunistene vil ha full statlig styring med de store og viktige produksjonsmidlene – herunder ressursene – er det nettopp for å unngå at private,  kapitalinteresser skal spekulere i profitt på folket  egen eiendom. Når statsmakta ter seg som den  største mafiøse kapitalisten, med ”folkets beste” på  leppene i valgkamper, viser det med all tydelig het  at slike krav er fåfengte om ikke staten og  statsmakta er sosialistisk

Enn så lenge må vi få en ny energilov med bl.a.  fastsettelse av maksimalpriser, fjerning av moms og elavgift på strøm.

 

(Foto: tu.no)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!