Sosialismen er framtiden

Innlegg fra Svend Haakon Jacobsen, leder av NKP, på det 13. internasjonale møtet av kommunist- og arbeiderpartier i Athen, 9 – 11 desember 2011.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!