ALKOHOLPOLITIKKEN

Nordland NKP uttrykker sin motstand mot kravet fra ESA, EØS-avtalens overvåkingsorgan, om likebehandling av øl og vin. Den norske alkoholpolitikken må ikke liberaliseres.

Vin og rusbrus skal bare selges på vinmonopolene. Likeså mener vi at kravet om salg av øl med samme alkoholstyrke som vin må avvises, idet øl som før ikke bør ha mer enn sju prosent alkoholstyrke. Alkoholgrensen for øl i butikkene må fremdeles være 4,75% selv om enkelte utenlandske ølmerker da blir utelukket fra norske butikker.

Samfunnet må aktivt bekjempe alle former for rusmisbruk og rekruttering til slike miljøer blant barn og ungdom. Viktigst av alt: Vi må skape et samfunn med sosiale vilkår som i minst mulig grad skaper behov for virkelighetsflukt i form av rus.

Signe Ødegaard
Styremedlem Norges Kommunistiske
Parti (NKP) i Nordland

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!