MOT PRIVATISERING OG MARKEDSSTYRT ØKONOMISK POLITIKK

Skrevet . Publisert i 1998

Landsmøtet til Norges Kommunistiske Parti (NKP) 14.-15. november d.å. viser til Norsk Kommuneforbunds (NKFs) 21. landsmøte tidligere i høst. På dette møtet vedtok kommuneforbundet uttalelsen "NKF skjerper kampen mot privatisering". I uttalelsen fra NKF heter det at forbundet systematisk vil arbeide for å trekke med andre fagforbund både i offentlig og privat sektor, politiske-, bruker-, interesse- og miljøorganisasjoner, og alle andre som ønsker å bli med i en felles front for offentlig sektor.

Norges Kommunistiske Parti deler kommuneforbundets syn. Vi mener at en brei folkelig allianse er nødvendig i dagens politiske situasjon for å snu den samfunnsutviklingen som startet med frislipp av markedskreftene allerede i 1980-årene. Kommunistpartiet ser fram til et konstruktivt samarbeid i en brei folkelig allianse i årene framover.

Kjell Underlid/Per Lothar Lindtner
Norges Kommunistiske Partis Sentralstyre

 

Utskrift