Verdenspoliti

NATO har i de siste år overtatt fullstendig rollen som verdenspoliti. Tidligere hadde FNs sikkerhetsråd en modererende rolle i internasjonale konflikter, men i dag har verdenssamfunnet passivt overlatt arenaen til USA og NATO.

I de siste årene er det konflikter med Irak som har fått USA og NATO til å utvikle sin nye krigsstrategi etter at den kalde krigen er avviklet. Under påskudd av at FNs våpeninspektører ikke får gjennomført sin oppgave i Irak, truer nå USA å bombe såkalte militære mål i Irak. Uansett hva vi mener om Saddam Hussein, hans brutale framferd mot andre land, Iraks kommunister og interne minoriteter, vil nye krigsaksjoner ikke løse noen problemer. Tvert om vil NATOs aggressive linje bare tjene fascistiske krefter. Iraks lederskap vil aldri bli fjernet gjennom krigsaksjoner. Det er bare det irakiske folk som vil lide. Det eneste motivet for USA er å få full kontroll over oljeressursene i Midt-Østen, selv om det går på bekostning av det irakiske folk.

Harald Reppesgaard
Leder i Norges Kommunistiske
Partis Studieutvalg

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!