Har Anders Langes valper blitt stuereine?

Skrevet . Publisert i 1999

Anders Langes arvtagere har vokst seg inn etablissement, næringsliv og Storting. Lenge var den norske avarten av skattenekterpartiene en ubetydelig sekt av rasister og hjemmebrennere uten særlig oppslutning. Parallellt med kapitalkreftenes totale maktovertakelse i Europa, har ytre-høyre-kreftene fått innpass og stor oppslutning i Norge.

Har så Fremskrittsbevegelsen blitt mer stuerein, eller er det nordmenns oppfatning som generelt har dreid seg mot høyre? Når det gjelder førstnevnte er det lite som tyder på det. Selv om Hagen ikke drikker eggelikør fra Stortingets talerstol og man har lært seg en viss dannelse, er det riper i lakken:

På Stortinget sitter en professor som konsekvent omtaler befolkningen i utviklingsland som en overskuddsbefolkning. Navnet er Fridtjof Frank Gundersen. Partiet? Fremskrittspartiet. En annen stjernepolitiker i partiets Stortingsgruppe, Øystein Hedstrøm er kjent for å holde foredrag for nynazistiske voldsforbrytere.Tema? Samarbeid mot innvandrerplagen. Møtet på Godlia i 95 var ingen enkeltepisode eller en glipp. Nei, Hedstrøm holdt jevnlig kontakt med Den Norske Forening for å utveksle erfaringer og ideer når det gjelder kampen mot de med en annen hudfarge. Så intimt var dette samarbeidet at Fremskrittspartiet benyttet rein avskrift av Den Norske Forenings materiale i sitt Dokument 8:29, Innvandrerregnskapet. På Fremskrittsungdommens internettside hilser man hverandre med The south will rise again under navn som SS og McCarthys fanklubb.

Det er lett å avfeie forhold som nevnt ovenfor som ekstreme, useriøse og ufarlige. Men faktum er at Fremskrittsbevegelsen får økt oppslutning hver gang brunfargen kommer til syne. Fremskrittsbevegelsen har blitt premissleverandør for TV-debatter og mediefokusering, f. eks. om voldskriminalitet. Årsaker er ikke-eksisterende (bortsett fra de som kan tillegges enkeltindividets moralske egenskaper), hevn er viktigste motiv for straff.

Dette middelaldertankegodset finner vi nå langt inn i det etablerte politiske liv, la oss banke vett i de kriminelle, det er det eneste de forstår.

Fremskrittspartiet er ikke et nasjonalsosialistisk parti. Men det er vanskelig å se hva som skulle skille Fremskrittsbevegelsen fra Jürg Haider og Le Pen. Og dersom landet skulle havne i en presset økonomisk situasjon med framgang for venstresiden, kan Fremskrittspartiet med sin store oppslutning bane vei for innskrenkninger i det borgerlige demokratiet.

Hans Berger
Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Utskrift