Kroatiske overgrep

Skrevet . Publisert i 1999

Vi har fått kjennskap til en "Rapport om forholdene vedrørende menneskerettigheter i det kroatiske Donau-området" fra 1998. Det er International Helsinki Federation for Human Rights som har gjennomført granskingen. Vi antar at rapporten er unntatt offentlighet fordi resultatene er kompromitterende for de kroatiske myndighetene som man kanskje vil holde seg inne med? Den gir eksempler på overgrep mot serberne som har hjemstavn i Øst-Slavonia og to andre regioner som ble erobret av kroatene i 1997, da FN trakk seg ut.

Fram til og med 1998 har kroatene fordrevet serberne i en storstilt etnisk rensing. Noen av disse serberne har kommet til Norge, der de - av alle steder - er i en spesielt vanskelig situasjon som asylsøkere, jfr. asylant-saken i Lakselv.

Tilbakesending vil være svært betenkelig, ut fra den aktuelle rapporten om overgrep. Aksjon Rettferdighet støtter de serbiske asylsøkerne i Norge og skal ha et møte med FNs Høykommissær for flyktninger den 15. januar i Trondheim.

Den uttaler "Man har ... skapt formelle rammer for normalisering av tilværelsen i dette området. Men virkelighetsbildet er fullstendig annerledes..". Det vises til konflikter, sammenstøt, mishandling og drap. Et eget kapitel tar opp "Problemer knyttet til bolig og arbeid".

Særlig ille er det fascistiske pøbelveldet, anført av grupperingen Hrvatska stranka. Lederen Ante Dapic priser Ustasja-fascisten Ante Pavelic og quisling-regimet i Kroatia under den tyske okkupasjonen: "... man benytter seg av kjente fascistiske hilsener ... til å true og skremme den serbiske befolkningen. Regjeringen og det ledende partiet Hrvatska demokratiska zajednica (HDZ) foretok seg ingen ting for å stanse Ante Dapic og hans likesinnede, men benytter derimot denne hendelsen til å forby enhver politisk samling i Donau-området. Faktum er at Ante Dapic offentlig gjør det HDZ ønsker", heter det i rapporten fra Helsingfors-komiteen.

Torstein Engelskjøn
Leder av Troms distrikt av
Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Utskrift