Om sosialisme og prester

I forbindelse med Helen Bjørnøy sin avgang som SV-leder i Buskerud vil jeg benytte anledningen til å påpeke feilen med å omtale en prest som sosialist. En prest som utgir seg for å være det er i beste fall en forvirra sosialist og må derfor bli en dårlig talsperson for både religion og sosialisme. En prest er i første rekke en religiøs leder. Sosialistiske ledere har en helt annen agenda enn å forlede folk til å tro på frelse og at paradiset automatisk skal åpenbares i et NESTE liv: Vi skal lage en himmel HER, etter VÅR egen skikk!

Med andre ord: Sosialister er ikke religiøse og religiøse er ikke sosialister. Religionene har opp gjennom historien påført menneskeheten store lidelser gjennom krig og kirkers undertrykking. Religionenes dogmer er menneskets verste fiende og hinder for å forstå samfunnene og vår oppgave som er å gjøre samfunnene bedre. I et fritt og godt samfunn har religionene ikke lenger noe grunnlag å rekruttere tilhengere på. Religion har alltid vært herskeres redskap til å skremme folk til lydighet og den virker i så måte.

En revolusjonær jeg møtte i Ghana i Vest-Afrika sa til meg: "Den eneste grunn til at folk holder ut er at de har blitt fortalt at liver her SKAL være et helvete, en håpløs jammerdal fylt av synd og misere. Resten av tida bruker de på å samle inn penger til prestene."

Som ung norsk kommunist vil jeg med respekt å melde be folk som kaller seg sosialister bringe klarhet i hva det er de vil og står for.

Tarald Braathen Ellingsen
Leder av Norges Kommunistiske
Ungdomsforbund (NKU)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!