Skal ulovlighetene fortsette?

Skrevet . Publisert i 1999

(Åpent brev til justisminister Aure vedr. innsyn i mappen for ulovlig politisk overvåking.)

Jeg sendte brev til departementet i 1997 om å få innsyn i min mappe. Det er nå gått lang tid og ettersom jeg har stor tillit til justisminister Aure, tør jeg be om fortgang i saken.

Jeg har vært aktivt medlem i Norges Kommunistiske Parti fra 1945 og er det fortsatt. Jeg har vært med i NKPs toppledelse i en årrekke, har deltatt på parti- og private reiser i Øst-Europa en rekke ganger siden 1960, har vært på besøk i Sovjet-ambassaden, har hatt sovjetrussere som overnattingsgjester og har hatt privat omgang med DDRs ambassadør i Oslo, Peter Hinzmann.

I tillegg har jeg sett i en forhørsrapport fra 1948, at ordet "kommunist" var føyet til mitt navn, da jeg vitnet mot en som var tiltalt for landssvik.

Ut fra det som kom fram i forbindelse med Lund-kommisjonens arbeid, er jeg et typisk mappeoffer. Som så mange tusener andre som aldri har foretatt seg noe som har berettiget politiske motstandere til å kriminalisere oss, tør jeg be om at jeg nå får rett til innsyn i min mappe omgående.

I forbindelse med åpning av arkiver i andre land, er det kommet fram at personer er blitt ulovlig registrert som følge av rent personlige hevnaksjoner. Etter statsminister Gerhardsens beryktede Kråkerøytale i 1948, ble NKPere utsatt for hatefulle beskyldninger, og jeg ser ikke bort fra at folk som har villet skade meg kan ha bidratt med løgner, som siden har skadet eller vil kunne skade mitt omdømme.

Da jeg nå er blitt 76 år, krever jeg øyeblikkelig å få se mappen slik at jeg har mulighet til å kunne korrigere eventuelle feil, eventuelt trekke noen til ansvar, slik at ikke min familie og mitt parti skal bli uforskyldt skadelidende i framtida.

Jeg håper at justisministeren har forståelse for mine synspunkter, og slik at de med høy fremskreden alder, og som ber om det, må få innsyn i sin mappe mens de lever.

Åge Fjeld

Utskrift