NSBs selvutslettelse

NSB fortsetter sin politikk som tydeligvis går ut på å utslette seg sjøl i stadig aksellerende tempo. Sjøl trodde jeg at bunnen måtte være nådd da det ble bestemt at godstogene skulle passere en, i Nordlandsbane-sammenheng, såpass stor stasjon som Trofors, slik at trofaste kunder som Arbor, Felleskjøpet og Stormøllen ble tvunget ut på veien.

Men nei da. Nå skal godstogene passere et av de største tettstedene langs Nordlandsbanen, nemlig Mosjøen. Planen er visstnok at godset skal ankomme Mosjøen med bil, enten fra Trondheim eller Mo i Rana. Det faller meg vanskelig å kommentere dette, utover å fastslå at det dreier seg om ren idioti.

Rett skal være rett, NSB-ledelsen skal ikke ha all skylda for det som ca. 100% av min generasjon jernbanefolk mener er en skjev utvikling. For det er Storting og Regjering som fastsetter rammebetingelsene for jernbanedrift i Norge. Men sannelig skal det sies at det innen etaten finnes en rekke bleiete og arrogante småsjefer og litt større sjefer som har påskyndet den negative utviklinga.

Ett eksemplar av denne typen hadde i min tid som yrkesaktiv den mening at kunder som ikke skaffet til veie en million i fraktinntekter, var ikke interessante for NSB Gods. Og det er det ikke bare enkeltpersoner som mener, dette er dagens "policy" (politikk), som det heter på nynorsk.

Mens det tidligere fantes transportkonsulenter og markedsførere som med vekslende hell forsøkte å skaffe NSB mer trafikk, går man nå den stikk motsatte vegen: Det er om å gjøre å kvitte seg med "ulønnsomme" transporter. En kan nesten lure på om ikke de som har hatt ansvaret for utviklinga på jernbanen de siste 10 åra burde settes under tiltale. Er det ikke et begrep i jussen som heter "grov uforstand i tjenesten"?

Men både ansatte og brukere av jernbanen har verre ting i vente. Som kjent har det gamle NSB i noen år vært delt i Jernbaneverket, som er et forvaltningsorgan, og NSBBA (begrenset ansvar). Disse er igjen delt inndelt i forskjellige divisjoner, som snarere motarbeider hverandre i stedet for å samarbide. Men Jernbaneverket og NSBBA har hittil tross alt hatt en felles ledelse. Men nå står en fullstendig skilsmisse for døra, ifølge Jernbanemanden. Og det er allerede antydet at NSBBA, som skal sørge for inntektene, ikke kommer utenom å måtte vurdere nærmere "ulønnsomme" banestrekninger.

Ytterst foruroligende!

Ikke tror jeg at man våger å legge ned den 704 km. lange jernbanestrekningen fra Trondheim til Bodø. Men vi må nok være forberedt på et dårligere togtilbud. Og hva sier så jernbaneforbundet til disse planene? Jo, leder Ove Dalsheim "stiller seg skeptisk"! Det er altså det lengste han kan strekke seg, istedet for å reise kampfanen.

Jernbanefolk er vant til å få upopulære forandringer tredd over hodet, uten å ha hatt anledning til å øve innflytelse. Jeg vil likevel, i denne situasjonen oppfordre tillitsvalgte på grunnplanet til å reagere før det definitivt er for sent.

Asbjørn Hortman
Tidl. jerbanefullmektig
Medl.NKPs landstyre

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!