Jagland lovpriser skytefelt

Fredag forrige uke demonstrerte flere hundre hedemarkinger utenfor Stortinget mot planene om et nytt stort militært skyte- og øvingsfelt på Østlandet, på grensestrekningen til Sverige. Det dreier seg om et område på ikke mindre enn 250 kvadratkilometer, og vil berøre store natur- og skogarealer.

Organisasjoner som Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Friluftslivets Fellesorganisasjon, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Bondelag sto via den lokale folkeaksjonen "Stopp regionfelt Østlandet" bak demonstrasjonen. Så sterk er protestene mot planene at også APs fylkesparti i Hedemark har vedtatt å gå imot etablering av et slikt enormt stort militært skyte- og øvingsfelt på Østlandet.

Det gir DNAs leder, Thorbjørn Jagland, åpenbart blaffen i. På partiets siste landsstyremøte rettet han et flengende angrep på den sittende regjering fordi den, ifølge han, riktignok argumenterer for et nytt skyte- og øvelsesfelt, men konkluderer med å utrede en utvidelse av det nåværende Hjerkin-feltet på Dovre. I sin "refs" av regjeringens "unnfallenhet" i denne saken tok han i bruk de helt store ord:

Ifølge Jaglands utlegging dreier saken om etablering av et nytt øvelsesfelt på Østlandet seg om intet mindre enn Norges troverdighet i NATO! Og hvorfor det? Jo, forklarte den tidligere NATO-motstander:

"Fordi det står om Norges framtidige evne til å være med i internasjonale oppgaver, i en situasjon da landet står overfor dramatiske endringer på det sikkehetspolitiske området. Storbritania har forlatt tidligere standpunkter og går nå inn for å skape en europeisk sikkerhetpolitisk identitet i EU. Uten en særordning med EU også på dette område, vil Norge bli en annenrangs nasjon i NATO."

Dette høver selvsagt dårlig for et land hvis styrende gjennom årtier har beflittet seg på å være flinkeste elev i NATO-klassen, og som i disse dager beviser det gjennom å stille norske fly og mannskapsstyrker til disposisjon for et eventuelt NATO-angrep mot Jugoslavia.

På samme landstyremøtet gikk for øvrig Jagland til "frontalangrep" på Fremskrittspartiet. - Det kan fort gå i gal retning hvis regjeringen velger å fortsette å støtte seg på FrP, sa Jagland - som unnlot å nevne at han og Hagens parti står sammen mot regjeringens "unnfallenhet" i saken om et nytt stort militært skyte- og øvelsesfelt på Østlandet.

Arne Jørgensen
Tidl. redaktør av
NKPs avis Friheten

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!