Frihet for kurderne og Öcalan!

Det kurdiske folk har i årtier kjempet for en sjølstyrt stat, men det har blitt slått ned - i Irak av Saddam Hussein og i Tyrkia av regjeringa som har bombet kurdiske landsbyer og satt inn soldater som har ført til at 30 000 mennesker er blitt drept.

I Tyrkia har kurdere som støtter kurdernes rettigheter blitt torturert og dømt til lange fengselstraffer av et korrupt rettsvesen.

Abdullah Øcalan som er leder for det tyrkiske arbeiderpartiet PKK, er blitt en samlingsfigur i kurdernes frihetskamp. PKK vil ikke bare ha en egen nasjonal stat, men de vil at denne staten skal være sosialt rettferdig. Derfor møter de liten støtte hos maktas representanter i vest.

Statsminister Bondeviks regjering har engasjert seg sterkt for albanerne i Kosovo, der løsrivelseskravet er langt mer komplisert enn for kurderne. Vi vil derfor sterkt bekalge den lunkenhet statsministeren viser overfor kidnappingen av Øcalan og det fromme ønsket hans om en rettferdig rettsak. Bondeviks uttalelse i norsk TV var så lunkent at den tyrkiske regjeringen måtte oppfatte den som en støtte for seg, sjøl om Bondevik nå heldigvis sier at den har misoppfattet ham.

Italia nektet, trass tyrkiske trusler om handelsboikott, å utlevere Øcalan fordi de visste at han kunne få dødsdom. Statsminster Bondevik burde også vite hvilke rettsløse tilstander det er i Tyrkia. Han vi få alle progressive nordmenns støtte om han retter opp sin unnfallenhet ved å reise et kraftig krev til Tyrkia om å frigi Øcalan, at det kreves respekt for menneskerettigheten i Tyrkia og at en eventuell sak mot Øcalan bare vil bli akseptert om domstolen er demokratisk og at den føres under full internasjonal kontroll.

Alle nordmenn må nå engasjere seg sterkere for at de tusener av kurdiske flyktninger som finnes i Europa, skal få et fritt land de kan vende tilbake til og bygge en trygg fremtid.

Dag Norum Åge Fjeld
leder nestleder
Østfold NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!