Forfølgelse og oppreisning

Skrevet . Publisert i 1999

Vår tids historiebok har mange mørke sider. Noen av de svarteste er fra siste verdenskrigs forfølgelse, tortur og utryddelse av menneskegrupper satt i verk av et naziregime som også hadde sine avleggere i det okkuperte Norge. Regjeringen har derfor foreslått å gi norske jøder oppreisning for den lidelse de er blitt påført. En sum på 450 millioner er foreslått til dette formål, blant annet til utbredelse av jødenes politiske og religiøse syn i Norge.

Noe under halvparten av denne summen er satt av til personlig erstatning for enkeltpersoner begrenset oppad til 200 000 kr, som er det dobbelte av den øvre grense for økonomisk oppreisning til de som har vært utsatt for politisk overvåkning. En pengesum er kanskje den eneste måten å si unnskyld på og ingen skal benekte at ikke jødene fortjener dette. Men hvorfor gjøre forskjell? Hitlers erklærte ikkemennesker omfattet også andre grupper som f. eks. sigøynere, tatere, homoseksuelle og kommunister. Også etterkrigens Norge hadde mange svin på skauen her ved sin behandling av disse. Hvor blir det av samvittigheten når det gjelder f. eks. tvangssterilisering av tatere? Fortjener ikke også disse oppreisning ?

Norske kommunister gjorde en uvurderlig innsats under krigen og mange av disse endte sine dager på eksekusjonspelotongen eller i tyske fengsler og konsentrasjonsleire. De som overlevde har lidd under overvåkning og forfølgelse helt fram til i dag hvor dette svarte kapitelet ble avdekket under Lund-rapporten. Dette er mennesker som på tross av vedvarende mistenkeliggjøring aldri har blitt avslørt som andre makters overløpere eller annet som kunne skade vår demokratiske forfatning. De har i stedet blitt oppfattet som redelige i sitt engasjement når de har fått slippe til, blant annet i regjering og storting, kommunestyrer og i fagbevegelsen.

Forhåpentligvis vil også mange forfulgte kommunister få en viss økonomisk oppreisning, men den kommunistiske ide blir fortsatt skuffet under teppet. Det var hovedsakelig medlemmer av Norges Kommunistiske Parti som ble forfulgt, men disse har ikke kommet til orde under den debatt som fulgte opprullingen av denne saken. Som eneste av de landsdekkende partier ble også kommunistene utelatt i den politiske debatten under siste stortingsvalg.

Den norske stat har videre oppfordret til nyutgivelser av norsk krigshistorie, men også her faller kommunistene utenfor gjeldende regelverk. «Død over de tyske okkupanter og deres femte kolonne quislingene» heter en nylig utgitt bok som er forfattet av fire veteraner med tilknytning til kommunistpartiet. Dette er sannferdig og opprørende lesning om norske sosialister og kommunisters krigsinnsats , men boken ble ikke engang innrømmet en liten del av den potten som skulle gå til slike prosjekter. Boken ble likevel utgitt uten statsstøtte og anbefales til en hver som ønsker alle fakta på bordet.

Jødene i Norge vil dersom regjeringens forslag blir vedtatt motta en sum på 250 millioner til utbredelse av sitt religiøse og politiske syn, noe som få andre organisasjoner her i landet blir til del. Norges Kommunistiske Parti er et av de eldste politiske partier i Norge og har hele tiden vært tro mot det arbeidende folkets interesser i krig og fred. Hva er det som gjør at det mosaiske trossamfunn skal få en slik ideologisk plass i det norske samfunn mens kommunistenes ide og innsats skal forties og mistenkeliggjøres?

Birgit Skjæret

Utskrift