Stopp USAs forsøk på verdensherredømme!

Skrevet . Publisert i 1999

I store deler av verden er det nå massearbeidsløshet, massefattigdom og økonomiske kriser. Stadig flere stiller sprsmålstegn ved de krefter som utbytter verdenssamfunnet. For å avlede oppmerksomheten fra denne nød og urett, og for å øke våpenproduksjonen og skaffe seg flere maktmidler, må det skapes et aktuelt fiendebilde.

Våre USA-påvirkede massemedier har gjennom lengre tid formidlet ensidige og falske informasjoner, der serberne og deres folkevalgte ledere framstilles som brutale forbrytere. De nasjonale motsetningene i Jugoslavia som vesten og ikke minst Tyskland har vært med på å piske opp, har ført til at alle parter har begått utilatelig brutalitet. Dette kan ikke løses varig ved å straffe og ydmyke en av partene.

Støttet av sine medspillere i de rike land har nå USA, uten FNs godkjenning og mot det store flertallet av verdens befolknings vilje, i nattens mulm og mørke satt i gang en massiv bombing som vil ramme uskyldige mennesker i alle aldre. Dette er den groveste krenkning av menneskerettighetene og av en suveren stat. Om USA skulle lykkes i å påtvinge serberne sin vilje nå, har de statuert et eksempel, der seinere ingen mindre stat vil kunne motsette seg USAs interesser, når de vil ta seg til rette.

I dag ser vi de tragiske følgene av vårt NATO-medlemskap. Vår avhengighet til USA har tvunget regjeringa til å sette inn norske ungdommer for å drepe serbere som vi kjempet sammen med i den 2. verdenskrig for å befri Europa fra Tysklands brutale forsøk på å få verdensherredømme. Fredselskere og andre progressive enkeltmennesker og organisasjoner i Norge må snarest mulig danne tverrpolitiske komiteer for å påvirke regjeringa til å kreve at USA/NATO snarest stopper den folkerettstridige og feige krigen som dreper mennesker og legger i ruiner et fattig land.

Dag Norum,
Landstyremedlem NKP

Utskrift