Bak ordene

Skrevet . Publisert i 1999

Norge deltar i krig og verdensfreden er truet. Som alltid før er den norske statsledelsen raskt ute med å støtte USAs handlinger og argumentasjon. Den amerikanske presidentens tale til folket var fyllt av ulne fraser om å redde barns liv og "God bless America".

Med sorgtungt blikk kunne vår egen statsminister beklage nødvendigheten av denne "fredsbevarende kampanjen". De norske massemedia har god tradisjon i å tilsløre og påvirke med bruk av subjektive begreper. For snart 30 år siden kunne man oppleve den samme strategi ved mediafokuseringen på krisa i Midtøsten. Vi hørte om Palestinske "terrorangrep" og israelske "hevnaksjoner".

Mye vann er rent i havet siden den gang, og heldigvis er både synet og omtalen av Palestinaproblemet er blitt mye mer objektiv i dagens politiske miljø. Den samme mekanikken gjør seg gjeldende ved de siste dagers sjokkerende meldinger fra krigen i Juguslavia. Den ene statsleder omtales ganske riktig som "USAs president" mens den andre omtales som "despot, diktator og gal."

NATOs massive angrep kalles "kampanje" og "aksjon" mot militære mål med uungålige sivile tap, mens serbernes krigshandlinger kalles "massakrering" og "menneskedrap" rettet mot sivilbefolkningen, kvinner og barn.Allerede har mange ikke-militære mål blitt truffet av bomber.


Det er en krig som foregår. Krig medfører lidelse og død uansett side. Undertegnede har ingen tro på at politikere og massemedia lar seg påvirke av dette lille innlegget til å kalle tingene ved sitt rette navn. Likevel oppfordrer jeg et hvert tenkende menneske til å ta selvstendig stilling til det som skjer og ikke la seg manipulere av ordbruk og begrepsforvirring. Et hvert fredelskende menneske oppfordres videre til å slutte seg til opposisjonen mot Norges deltagelse i denne krigen.

Birgit Skjæret

Utskrift