Krigspropaganda

Røyken fra bombenenedslagene over Jugoslavia er nå så tjukk at det er svært vanskelig for folk lenger å orientere seg om realitetene. Våre meningsdannende media serverer i dag nærmest krigspropaganda til fordel for den agressive parten, NATO. Noe vet vi likevel.

Forsvarsalliansen NATO med Norge på slep har angrepet en suveren stat som er anerkjent av FN. Begrunnelsen er syltynn. Kosovoalbanerne, et mindretall i Jugoslavia, er undertrykt og må hjelpes. Tyrkia som ikke bare undertrykker sitt store mindretall, kurderne, men også forfølger dem militært inn i nabostatene med NATOs stilltiende godkjenning, deltar med bombefly over Jugoslavia. En forlegger i Tyrkia som utga en bok om kurdisk kultur og tradisjon fikk 200 års fengsel. Et valgt parlamentsmedlem som snakket kurdisk fra det tyrkiske parlamentetets talerstol fikk 17 års fengsel. Denne staten skal altså sammen med Norge skape frihet i Kososvo?

Ellers i verden skjer dette i en rekke stater uten at det bekymrer NATO-ledelsen. I Sri Lanka har det pågått en blodig borgerkrig mellom singalerere og tamiler i åresvis; i Guatemala er hundretusenvis indianere drept av dem spanskettede overklassen osv.

Bombingen utløste en humanitær katastrofe i Kosovo. Både bombing fra NATOs side og etnisk rensing fra de Jugoslaviske myndighetenes side har skapt en flyktningestrøm som oversvømmer de fattige nabolandene. Dette brukes nå til å begrunne en utvidelse av krigen fra NATOs side og det er allerede klart at de store media (NATOs propagandamaskiner) forberder oss på at regulære tropper skal settes inn. Tar du den, så tar du den.

Men NATO og Norge regaerte overhode ikke da Kroatia renset en halv million serbere i en lynkrig mot Slavonia og Krajina. De ble "glemt" og befinner seg nå i Jugoslavia uten at noen i vesten bryr seg. Er etnisk rensing fordømmelig bare når det passer NATO og Norge? Eller er det ok å rense serbere men ikke albanere?

Milosovic president, han er folkevalgt - altså ingen despot etter våre begreper. Men han omgjøres til det i våre media. I dag har han stor oppslutning i den Jugoslaviske befolkningen som følge av bombingen. Vi kan like hans politikk eller ikke, men det er et viktig demokratisk prinsipp å anerkjenne alle folks rett til å velge sine ledere.

Hvorfor fremstilles han i media som en despot? Hvorfor gjøres hans person om til problemet? Jeg ser ikke annen grunn enn en krigspsykologisk - det er lettere å få opinionen med på å angripe en ond mann enn et helt folk. Men det er folket som valgte han som drepes av våre bomber.

Både begrunnelsen for NATO-angrepet på Jugoslavia og begrunnelsen for å fortsette stemmer ikke med fakta. Altså må det være andre grunner til denne krigen, men de er så dårlige at de ikke kan sier høyt. Da forsvinner støtten i opinionen.

Imidlertid er det befolkningene i hele Jugoslavia som må lide for det NATO nå har utløst av villskap, slik vi vet alle kriger virker på folk. NATO er angriper, NATO er hovedansvarlig, NATO tok det første skritt. NATO må stopp bombingen umiddelbart. Det er ikke rimelig at den angrepne skal ta første skritt for å skape fred. Det er angriperen som har ansvaret for det.

Uten et aktivt krav i opinionen om STOPP BOMBINGEN, risikerer vi i neste omgang at norsk ungdom må til Balkan for å ofre livet i solidaritet med USAs og Tysklands stormaktsinteresser, som er den virkelige drivkraften bak krigen.

Knut Lindtner
leder Nordland NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!