Ny Jernbanepolitikk. Forleng Nord-Norgebanen!

En forlengelse av Nord-Norgebanen fra Fauske har i en årrekke vært et folkekrav i landsdelen. I den senere tid har imidlertid dette kravet mer og mer blitt nedtonet i de politiske partiers programmer.

Vi i Nordland NKP står fortsatt på det standpunktet at disse planene ikke må skrinlegges. Tvert imot, det er i dag en stadig voksende forståelse for at skinnegående transport er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Derfor må ikke bedriftsøkonomiske kriterier legges til grunn når det gjelder jernbanedrift, slik Storting og regjering krever. Samferdsel må ikke betaktes som en forretning, like lite som helsevesen og utdanning.

Et annet moment som taler for Nord-Norge-banen, er at jernbaneforbindelsen fra Narvik til kontinentet gjennom Sverige, ARE (Artic Rail Express) har vært en stor suksess.

En forlengelse av Nord-Norgebanen vil også være et entydig signal om en ny og aktiv distriktspolitikk for å styrke landsdelen. Dette vil være i motsetning til den kortsiktige lønnsomhetstenkningen til markedskreftene som nå fullstendig dominerer politikken i AP, Høyre og FrP og som fører til utarming av distriktene og dermed i hele Nord-Norge.

I tilknytning til dette er det også nødvendig å reise kravet om vedlikehold og utbedring av Nordlandsbanen. Dette er ikke bare nødvendig for at nytt og mer moderne materiell skal kunne taes i bruk, men er også viktig av hensyn til de reisendes sikkerhet.

Vi trenger en nasjonal stambane!

Asbjørn Hortman
Landstyremedlem Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!