Ponnyekspressen anno 1999

Vi går mot et årtusenskifte og har opplevd et århundre som er unikt i verdenshistorien. Informasjonsteknologien har i løpet av få år vist en slik utvikling at at det kan ta pusten fra enhver. Spesielt ser det ut til at de myndigheter som rår over de aller svakeste har store problemer. Fortsatt er det slik at mange trygde- og sosialkontorer bruker ukesvis for å kontrollere og overføre midler til de som trenger det. På grunn av sendrektig saksbehandling blir mange av de som er rammet av sykdom eller oppsigelse tvunget til å gå den tunge veien til sosialkontoret for ha til livets opphold i ventetiden.

Spesielt klanderverdig er det når den som allerede er nedverdiget nok, får utdelt matlapper. Bergen sosialkontor er av dem som i mangel av kontanter benytter en slik rutine selv om dette er ulovlig. I en tid hvor vanlige mennesker kan overføre penger og informasjoner over nettet i løpet av sekunder er det forunderlig at våre myndigheter ser ut til å befinne seg i at annet århundre. Har de ikke engang hørt om slike gammeldagse betalingsmåter som sjekk eller postasvisning, eller er det et uutalt ønske om å plassere uheldige mennesker så langt ned på rangstigen som overhodet mulig?

Dessverre må det antas at Bergen sosialkontor ikke er alene om å benytte slike ulovlige metoder. Eksempelvis kan nevnes sosialkontoret i Fredrikstad som for noen år tilbake var skyld i at mennesker ble trakkasert foran disken i supermarkedet. Dette ble det imidlertid satt en stopper for ved hjelp av sosialklientenes egen forening, Klientaksjonen i Fredrikstad.

Denne gangen var det en modig kvinne som våget å stå fram i media med sin historie om Bergens sosialkontors inkompetanse. Hvor mange andre her i landet som har opplevd noe lignede og lider i stillhet skal være usagt, men muligheten for at det som bringes fram på teppet bare er toppen av isfjellet er så absolutt tilstede. Det finnes nok også mange sosialarbeidere som oppfatter sitt arbeid belastende under slike forhold, men kan ikke alene opponere mot de rutiner som er fastsatt.

Jeg vil med dette derfor oppfordre sosialklienter, arbeidsløse og trygdede til å organisere seg på en eller annen måte. Det er ikke flaut å vise ansikt i disse tider hvor vanlige mennesker støtes ut i uverdighet. Det er samfunnet som som er den skyldige og begår ulovligheter.

Birgit Skjæret
Landsstyremedlem NKP.

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!