Bruk teknologien til å utvide demokratiet

Med dagens teknologi er det mulig å gjennomføre viktige endringer mot større grad av lokaldemokrati uten store omkostninger. F.eks. må det stilles som krav at all nødvendig informasjon som ligger til grunn for politiske beslutninger legges åpent ut på Internett.

En videreutvikling av demokratiet betyr, for kommunistene (NKP), at stadig større deler av befolkningen involveres i beslutninger som angår dem selv. Det er dette vi skal bruke datateknologien til. For oss kommunister blir det derfor viktig å reise en debatt om hvordan ny teknologi kan bidra til en demokratisk utvikling av kommunene.


Stort potensiale. Men hvordan skal teknologien komme oss best mulig til nytte?

Vi ser for oss en utvikling der utstrakt bruk av tele- og datakommunikasjon gir kommunene økt tilgang på faglig kompetanse samtidig som befolkningens gis mulighet til å påvirke politiske beslutninger på en annen måte enn bare ved stemmeseddelen.

Ved større engasjement i befolkningen er det mulig å demme opp for en stadig dristigere høyreside i norsk politikk. Vi har mange velferdsgoder som står i fare for å bli ødelagt gjennom privatisering.

Terje Krogh
sekr. Vestlandske distrikt av
Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!