Krig er forakt for liv

Skrevet . Publisert i 1999

Imperialismens nye drakt; globalisering, har ikke endret dets grunnleggende aggressive vesen. NATOs krig mot Jugoslavia viser at imperialismen i sin geo- politiske strategi ikke går av veien for å sette til side FN og internasjonale avtaler og bruke krig som virkemiddel for å oppnå sine mål.Norges deltakelse i terrorbombingen av det jugoslaviske folk og dets eiendom er en skam for vårt land. Samtidig gir krigen mot Jugoslavia noen skremmende perspektiver. NATOs nye strategi og dets overlegenhet i styrke, ressurser og teknologi, gjør at land som føler seg truet eller blir truet, vil ta i bruk bakteriologiske våpen og atomvåpen som eneste mulige mottiltak.

Krig løser ingen konflikter, men skaper nye og dypere sår mellom folkene. Det finnes bare et fornuftig alternativ og det er å styrke det internasjonale fredsarbeidet og utvikle FN til en fredsbevarende institusjon. Kommunistenes parole er:

SKAPER VI MENNESKEVERD - SKAPER VI FRED!


Fra NKPs kommunalpolitiske manifest 1999.

Utskrift