Antikommunismen sterkere enn kjønnsdrifta

Da Aftenposten slapp til Sven G. Holtsmark fra Institutt for forsvarsstudier med «vitenskapelige bevis» for at NKP var ( og sikkert for noen ennå - er) kjøpt og betalt av Moskva, og Kåre Willoch følgte opp i Dagbladet med å slå fast «sannheten», var det ikke først og fremst NKP de vil ramme.

De ønsket å ramme hele venstresiden i norsk politikk generelt og spesielt troverdigheten til Lund-kommisjonens arbeid. Hvis målet var å rette fokus på hvordan partiene finansierer sine politiske virksomheter, kunne debatten vært interessant. Det var det åpenbart ikke. Men de vet at når de slår på antikommunismens strenger våker villdyret i mange gamle (heldigvis) kald-krigere.

Det er sannsynligvis den eneste måten de kan få liv i disse skrottene på. Jeg kan på en måte forstå disse kalde krigerne. De vet at dersom NKP slipper til med sin politikk, vil den vinne fram og være en trussel mot makteliten i Norge. Så har de da bare ett våpen mot oss. Det er å spille på et grumsete følelsesregister som ligger dypt forankret i store deler av den eldre generasjon. Antikommunismen ser ut til å være sterkere enn kjønnsdrifta hos disse.

En liten fotnote i denne sammenheng er at verken Aftenposten, NRK, eller TV2 har henvendt seg til NKPs ledelse for kommentar eller tatt inn NKPs kommentar. Tekst-tv på TV2 klarte til og med å meddele at «også dagens NKP-ledelse nekter å kommentere saken». NKP har sin ledelse i Bergen, i samme by som TV2 har sin.

Heldigvis har jeg i denne valgkampen opplevd at dagens ungdom ikke er belemret med slikt grums. De er friere og har et åpent og mer nysgjerrig forhold til NKP. Det gir håp for framtida.

Jan Selmer Methi
NKPs medieutvalg

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!