Cuba krever erstatning fra USA

En høyere domstol i Havana har nettopp slått fast at regjeringens tidligere krav om at USAs regjering skal betale 1412 milliarder kroner i erstatning for død og skader som USAs 40-årige lange skitne krig mot Cuba har påført dets land og folk, er berettiget. Kravet er fremmet på vegne av 3478 cubanere som er drept og 2099 som ble hardt skadet under de amerikanske angrep og sabotasjehandlinger opp gjennom årene. Blant de amerikanske aksjonene som danner grunnlag for erstatningskravene er terrorbombingen av et cubansk passasjerfly i 1976 som kostet alle de 73 om bord livet og en rekke sabotasjeaksjoner mot cubansk industri, landbruk og hoteller i Havana samme år.


Fra en støttemarkering til Cuba arrangert av DKP (Tysklands kommunistiske parti).

En rekke cubanere møtte opp som vitner under behandlingen av saken, der det også ble lagt fram nedgraderte amerikanske etterretningsdokumenter som kaster lys over USAs mange forsøk på å undergrave og styrte Fidel Castros regjering. USA brøt de diplomatiske forbindelser med Cuba i 1961, og innførte samme år en blokade mot landet som år etter år har blitt fordømt av FNs hovedforsamling, men som er blitt ignorert av de amerikanske myndigheter.

Etter domsavsigelsen regner ikke Cubas regjering med at USA vil betale erstatningssummen. Men Cubas leder, Fidel Castro, understreker at kravet fremmes som en påminnelse, både for cubanere flest og for resten av verden, om hvilket folkemord landet har vært utsatt for siden det fascistiske Batista-styrets fall 1959.


Arne Jørgensen
Tidl. red. av NKPs avis Friheten

 

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!