Dårlig hukommelse

I Dagbladet den 30.10.99 omtales krigen i Tsjetsjenia i tilknytning til at Russlands statsminister, Vladimir Putin, kommet til Norge i forbindelse med Midt-Østen forhandlingene. Dagladet skriver at Bondevik må fortelle statsministeren at "...ingen frigjør et folk fra terrorister ved å sende hundrtusener av dem på flukt og bombe hjemmene deres flate."

Husker jeg ikke feil var dette NATOs virksomhet for et halvt år siden i Jugoslavia. Husker jeg ikke feil driver USA og England med dette fortsatt overfor Irak, med Bondeviks støtte. Bondevik har i virkeligheten mistet sin moralske autoritet til å fortelle noen noe som helst om krig og bombing.

- Bondevik har i virkeligheten mistet sin moralske autoritet til å fortelle noen noe som helst om krig og bombing, skriver artikkelforfatteren.Men en av medias funksjoner i dag er å flimre og flakke med inntrykkene for at folk skal glemme fra den ene dagen til den andre. Det virker naturligvis også på medarbeiderne i Dagbladets redaksjon noe denne kommentaren tyder på.


Knut Lindtner
leder Norges Kommunistiske Parti i Nordland

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!