Flyktningekrisen: Amnesti må til

Skrevet . Publisert i 1999

"Friheten", ukeavisa til NKP, viser at myndighetene nå bruker hårdhanskene mot asylsøkere, etter et pusterom for serberne fram til august i år. En rekke enkeltsaker har vist at våre justis- og politimyndigheter setter til side humanitære hensyn. Kritikken har blitt så omfattende at noen enkeltvedtak er omgjort.

Likevel står vedtak om masseutvisning av serbere ved lag. Både serbere, kurdere, tamiler og russere fra de baltiske statene risikerer en dyster skjebne dersom de blir sendt tilbake.

Myndighetene (Utlendingsdirektoratet) sier at forholdene i "hjemlandet" er akseptable. Dette er ofte ikke tilfelle. Serbere som nylig er deportert til Kroatia, har endt opp i England, som ved siden av Canada har en mer rimelig asylpolitikk enn Norge.

Vi kommunister mener at et År 2000 Amnesti, som foreslått av Regnbuen Antirasistisk Organisasjon, må iverksettes. De som nå har tilbrakt 2-3 år i kirkeasyl er åpenbart i nød, og fortjener amnesti.

Hva mener Verdikommisjonen?

Av Torstein Engelskjøn
leder Troms NKP

Utskrift