Dann en folkebevegelse for rettferdige skatter!

I disse dager er regjeringas forslag til nasjonalbuskjettet for år 2000 lagt fram. Dette har store mangler og NKP vil peke på hovedmangelen - den urettferdige skattepolitikken som nå må tilbake til dens opprinnelige intensjoner - beskattning etter evne.

Gjennom de seinere åra har vi hatt en utvikling med skattefordeler for spekulasjonskapitalen, som har ført til at det offentlige konsum ikke har holdt tritt med utviklinga av nasjonalproduktet. Dette har ført til en høyst utilfredstillende skole og en uverdig helse- og omsorgssektor.

Denne urettferdige skattepolitikken har ført til større klasseforskjeller og har vært inflasjonsdrivende ved et press på luksussektoren og bolig- og fritidseiendommene. De fremlagte ligningsprotokollene bekrefter våre påstander og viser at mens en gjennomsnittlig skatteprosent for vanlige lønnstakere ligger rundt 40, viser listene at mangemillionærene slipper unna med omlag 30. Sjøl tidligere statsminister Kåre Willoch reagerer mot dette.

I tillegg til denne uretten hevder skattedirktøren at omlag 30 milliarder kroner undras beskattning i Norge. Det er NKPs vurdering at inflasjonspresset ikke blir større om disse milliardene blir inndratt ved beskattning og overført skole og helse/omsorg, enn som nå ved at spekulantene får beholde pengene til større luksusforbruk. Det er også vår vurdering at truslene fra endel kapitaleiere om utflagging er lite holdbare, ettersom statistikker viser at det er mange av OECD-landene som har høyere beskttning enn Norge, ikke minst på formuesida.

Vi i Norges Kommunistiske Parti oppfordrer derfor LO og de politiske partier i landet som ønsker rettferd og trygghet at de støtter et folkekrav for rettferd i norsk skattepolitikk ved at:

A. En kraftig økning av beskattning av aksjeutbytte og spekulasjonsinntekter
B. Treffe tiltak for å oppspore og drive inn skatter på de 30 milliardene som det jukses med
C. Regjeringas intensjoner om MOMS-reduksjon på matvarer må snarest iverksettes


Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!