Tryggere med nasjonalt eierskap!

Kommunalminister Enoksen har vist mannemot, som en av de meget få som tør tale finanskapitalen og dens prinsipper midt i mot. Han må regne med, i likhet med NKP, å bli lagt for hat av de som spekulerer i kapital, når han vil sikre at mest mulig av norske resurser kommer hele vårt eget folk til gode og kan gi oss trygge arbeidsplasser.

Det er å håpe at de fagorganiserte og alle framskrittsvennlige støtter ham, og at de forsterker nye krav om å stoppe privatiseringen av foretak og billigsalget av norske fellesressurser. Det gjelder ikke bare til utenlandet,offentlige - fordi vi også ser at norske spekulanter er villige til å selge til utlandet, og til kapitaldesertering og nedlegging av norske arbeidsplasser, når de kan tjene noen judaskroner.

Fordi vårt land er karrig og har ugunstig klima og topografi, må vi sjøl ha styringa over naturresursene om vi vil leve her og ikke nøyes med å overleve som en konjungturbetinget turistkurositet. Derfor må hele vårt folk gjennom minst 51% samfunnseierskap i disse, sikre dette. Derfor må også staten ha kontrollen over våre banker og finansforetak. I flere store europeiske kapitalistiske land har staten eierskap og kontroll over 50-70% av bankene. På verdensbasis har spekulasjonskapitalen sikret seg eventyrlige formuer og kan herje og skape nød og utrygghet, fordi staten stadig gir fra seg kontrollmulighetene.

Enoksen har kalt dagens økonomiske trend for «tønsethisme». Det er et unødvendig ord. Tønseth er verken verre eller bedre enn andre spekulanter. Det hele er kapitalismens utvikling i globaliseringas epoke, og her man må ikke forledes til å tro at det er spekulantene som vet hva som er best for Norge. Med Enoksens klare utspill bør det objektivt være et flertall i Stortinget for å temme disse.

For Norges Kommunistiske Parti og venstresida, ikke minst innen AP, bør det nå være på høy tid sammen med fagbevegelsen og andre progressive å skille mellom den kapital som skaper verdier, og å samarbeide for å sette en stopper for den hensynsløse kasinokapitalismen. Å overlate eierrett og kontrollen over våre nasjonale resurser til utenlandsk spekulasjon bør betegnes som økonomisk landsforræderi.

Åge Fjeld
Norges Kommunistiske Parti

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!