Nei til politistatsmetoder i Norge!

K. Willoch skriver i Bergens Tidende tidligere i høst om landets sårbarhet og de nye farer som angivelig truer. I kronikken nær lederplass slår han til med følgende kraftsalve:

"Man bør erkjenne at det kan stilles spørsmålstegn ved om man kan oppnå full tillit til det nødvendige hemmelighold, så lenge de hemmelige tjenestene skal kontrolleres av et utvalg av partipolitikere som velges av Stortinget."

Skal Norge være risikofritt, kan vi altså ikke stole helt på de folkevalgte. Hvilket Norge vil så Willoch forsvare ? Vi får samtidig via tekst-TV vite at han som i debatten om POTs metoder har gjort seg til politisk advokat for "stay-behind"- systemene generelt, nekter folk tilgang til dokumenter som kan bidra til oppklaring av drapet på Lillehammer i 1973. Stortingets gransking av Bouchiki-saken vil Willoch ikke bidra til. "Furre-saken" nevnes også. Når skal det bli slutt med å omtale den gamle SV-lederen i en slik sammenheng at noe suspekt tross alt blir hengende ?
Vi sier NEI til Willochs undergraving av folkestyret!Ramm/Setsaas fra Willochs politiske omland gjør et godt forsøk på å rense luften. I boka "De var Furre var" (1999) viser de hvordan bak-kreftene konspirerte, tildekket, forsøkte å sabotere, diskrediterte og påvirket Lund-kommisjonen. Den ble jo nedsatt av de folkevalgte for å ta et anstendig oppgjør med politistatsmetodene. Under påskudd av at f.eks. det norske kommunistpartiet (NKP) har vært en trussel mot "sikkerheten", har dette systemet i mer enn 50 år til gangs undergravet det mest avgjørende i et demokrati: Organisasjons -og ytringsfrihetene og den virkelige muligheten for å fremme alternative politisk syn. Når politistatsmetoder mot lovlig politisk virksomhet fra NKP og andre til tider ble tatt opp i spørsmål til myndighetene, var svarene preget av tåketale og direkte løgn. Dette var bakgrunnen for Stortingets nedsetting nedsetting av Lund-kommisjonen.

Til slutt i kronikken kommer Willoch med "ny forskning". Ved hjelp av instituttet for forsvarsstudier hevder han å ha fullgode "bevis" på at NKP mottok ulovlig støtte fra "Stalin og Moskva". Dette er spill for galleriet. Hensikten helliger midlene, tror noen. Når hensikten først og fremst er å ramme Stortingets egen kommisjon for å få slutt på udemokratiske metoder, er det ikke så enkelt.

Willochs skriverier gjør det klart: Skal vi øke vår sikkerhet og utvide de demokratiske rettighetene, er det nå på tide med full gjennomgang av de hemmeligste og mest ulovlige rutinene.

Ramm/Setsaas åpner på gløttet til disse dypeste mørkene i maktens korridorer. O. Hammerstad og Ronald Bye var også bekymret for det vi bør kalle kreftssvulster som utviklet seg under den "kalde krigen". Søker en virkelig sannheten og vil mer folkestyre, kan en ikke i det lange løp komme utenom et inngrep; et oppgjør med det "klandestine" (hemmelige) nettverket i Norge. Jeg snakker i klartekst om det systemet som i mer enn 50 år fikk bygge seg opp rundt sentrale AP- og Høyrefolk og forsvarets etterretning og ikke bare om POT.

Når Willoch nekter å levere ut nødvendig materiale for å kunne foreta en kritisk gransking av Bouchiki-saken, burde det sannelig reise spørsmål for verdikommisjonen.

Patetiske blir Willochs gjentakelser av gamle påstander om eventuelle småpenger som skal ha tilflytt NKPs slunkne kasser. Hva om forskningsmidler istedet ble satt inn på å avdekke alle former for "lovlig" eller ulovlig flyt inn i store og små parti- og andre kasser ? Vi har foreløpig bare hørt om CDU-penger (tyske) til Høyre, CIA- penger til AUF osv. Her må vel Holtsmark og andre kunne få penger til avdekkende forskning ! Beløpene som Willoch er opptatt av, er sikkert beskjedne i forhold til de midler hans eget parti har mottatt i årenes løp, særlig fra storkapitalens kasser - verdier som er skapt av arbeidfolket i vårt land. Willoch selv var f.eks. både økonomisk og politisk knyttet til det daværende Norges Industriforbund, samtidig som han var stortingsmann.

Hvem som er "solide norske statsborgere" og som i realiteten tjener våre interesser er politiske vurderingsspørsmål. Er det uttrykk for "solid" norsk statsborgerskap å la milliardverdier, skapt av det norske folk gjennom generasjoner, gå på billigsalg til utenlandske kapitalister, "investorer" ? Gir støtten til 80-dagers "demokratisk" bombing på Balkan særlig tillit til CIA-systemet ?

Eller hva med støtten til Nelson Mandelas ANC ? Lenge måtte de undertrykte i Sør- Afrika nøye seg med den støtten de kunne få, bl.a. fra NKP før det sikkerhetsklarerte Willoch-Norge skjønte at samarbeidet med rasistene i Pretoria måtte ta slutt. Vi sier NEI til Willochs undergraving av folkestyret. Gjennom ordene til 30- tallskommunisten Nordahl Grieg finner vi fortsatt mye til ettertanke : Skaper vi menneskeverd - skaper vi fred.


NKPs sentralstyre
Per Lothar Lindtner

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!