USA lovar å "hjelpe" serbisk opposisjon

Under press frå den serbiske opposisjonen vil USA heve dei økonomiske sanksjonane mot Milosevic-styret. Vilkåret er at det så snart som råd blir halde frie val i Serbia. Hittil har Clinton stått steilt på at sanksjonane må halde fram så lenge Milosevic styrer. (Norske styresmakter er framleis like steile).

Grunnen til Clintons snuoperasjon er at opposisjonen har lovt å stå saman. Meiningsmålingar kan tyde på at opposisjonen i så fall kan vinne. Men det er langt frå sikkert.

Derfor seier ein amerikansk regjeringstalsmann det slik til New York Times, i følgje Burchardt i Information: "Hvis han mod forventning vinder, vil USA påstå valgsvindel og fastholde sanktionene"!

Det sa ein talsmann for USAs demokratiske regjering.

Hartvig Sætra

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!