Stopp slakt av Dyno!

Skrevet . Publisert i 1999

Det svenske investeringsselskapet Industri Kapital er kjent som et "slakt og selg- selskap". Gjennom de siste ti år har selskapet kjøpt opp industriselskaper i Europa, delt dem opp, og videresolgt dem med store fortjenester. Nå er Industri Kapital i ferd med å glefse til seg til det tradisjonsrike norskeide Dyno Industrier, hvis produkter selges på markeder over hele verden.

Det bebudede salget av Dyno-konsernet ble utløst ved at statsbedriften Norsk Hydros ledelse ville ut av selskapet for å "frigjøre store kapitalmengder". Sammen med Orkla-konsernet eier Hydro 56 prosent av aksjene i Dyno. Og siden Orkla ikke satte foten ned for salg til det svenske investeringsselskapet, er faren i høy grad til stede for at nok en utflagging av en viktig norskeid bedrift skal kunne finne sted. Det mangler heldigvis ikke på sterke advarsler mot dette.

Blant dem som har gått sterkt ut er endog Dyno Industriers tidligere leder og styreformann, Ragnar Halvorsen, som rett ut sier at Norge vil tape kompetanse og et verdifullt industrielt miljø med utsalg av Dyno Industrier."Det svenske investeringsselskapet Industri Kapital er kjent som et "slakt og selg- selskap", skriver artikkelforfatteren.At også Dyno Industriers ansatte er dypt skuffet overfor en utflagging av bedriften, gir bl.a. leder i de ansattes konsernutvalg, Petter Sørensen, klart uttrykk for gjennom et åpent brev i Aftenposten under overskriften "Stopp slakten av Dyno!" I brevet krever han på vegne av konsernets ansatte at forhandlingene om salg av Dyno til utenlandske interesser stoppes, og at seriøse framstøt gjøres for å etablere en norsk kjøpergruppe. Dette må Regjeringen gi Hydro-ledelsen beskjed om. At dette i høy grad er et ansvar Regjeringen må påta seg, kommer også klart fram i brevet.

I likhet med Dynos tidligere adm. direktør Ragnar Halvorsen pekes det i brevet på at Dyno Industrier opp gjennom årene har maktet å bli en av verdens ledende bedrifter både innen industrilim og sprengstoffer - som har skjedd på basis av egen teknologiutvikling. Lettjente penger ved et fikst aksjesalg bør - i en sak hvor viktige nasjonale interesser er involvert - ikke bli godtatt som en aktverdig begrunnelse for Hydro og Orklas opptreden i denne sak, heter det til slutt i brevet. Det minner også om at Orkla-sjefen Jens P.Heyerdahls så sent som 1. mai i år sto fram som 1.-mai- taler på Orkanger. Om dette heter det i brevet: "At han som fagorganisert (og medlem av DNA - vår merknad) vil være med på å ødelegge Dyno, vitner ikke om den solidaritetsfølelse han ellers gir uttrykk for".

Dette siste er etter vårt syn nok et bevis på at det ofte er langt mellom liv og lære, framfor alt når det dreier seg om profitt på andres bekostning - i dette tilfelle for Dyno-konsernets mange ansatte i inn- og utland - som med rette frykter for slakt av Dyno.

Det bør Regjeringen stoppe om den ikke helt vil forskusle den tillit sentrumspartene høstet da de for få år tilbake samlet sa nei til nasjonal underordning i det "storeuropeiske fellesskapet" EU!

Arne Jørgensen
Tidl. red. av NKPs ukeavis Friheten.

Utskrift