Truer verdensfreden

Skrevet . Publisert i 1999

Uttalelse fra konferansen mot EUs Nordiske Dimensjon den 13. November 1999 i Helsinki. Det er en fellesuttalelse fra de fire Kommunistiske Partier på Nordkalotten vedtatt i forbindelse med EUs ministermøte nylig i Finland.

Forslaget til prosjektet Nordisk Dimensjon som opprinnelig ble fremsatt av Finland har blitt et fast element i EUs offisielle politikk. I forberedelsen av EUs ministermøte om den Nordiske Dimensjonen i Helsinki den 12. November 1999 tok man hensyn til det forestående russiske Dumavalget i desember og utsatte derfor behandlingen av prosjektet til det kommende toppmøtet med EUs statssjefer. Men arbeidet med å virkeliggjøre den Nordiske Dimensjonen fortsetter i overensstemmelse med planene i den hensikt å erobre Russlands naturrikdommer. EUs monopolkapital skal sikre tilgangen til de store rikdommene og ressursene i den nordvestlige delen av Russland: Olje, naturgass, mineraler o.a. EU vil utnytte den rådende ustabile og kaotiske samfunnssituasjonen i Russland for å kunne diktere billige priser på naturgass og andre ressurser. Prosjektets sanne karakter skjules bak mange vakre ord om utvikling av Russlands infrastruktur, lovstifting og stabilisering av landets samfunnsmessige situasjon under kapitalistisk markedsøkonomi.

I sitt vesen er den Nordiske Dimensjon et typisk eksempel på imperialistisk politikk. Her dreier det seg om den europeiske monopolkapitalens interesser og dermed også om striden mellom ulike kapitalblokker og makten over verdens ressurser. Dermed er den Nordiske Dimensjonen et uttrykk for den nye oppdelingen av markedene mellom de imperialistiske maktene.Denne politikken har på 1900-tallet ført til to verdenskriger.

EU vil som følge av Den Nordiske Dimensjon styre større politiske, økonomiske og militære ressurser mot Norden. Prosjektets hovedhensikt er å sikre ubegrenset utvinning og utførsel av naturressurser fra området i regi av den multinasjonale storkapitalen. Dermed påtvinges Russland rollen som koloni. Kapitalismens gjenreising i Russland tjener EU-monopolenes kolonialistiske ambisjoner. Den Nordiske Dimensjonen tjener interessene til · de multinasjonale oljeselskapene.
· EU, når Vest Europa kjøper olje og naturgass til billige priser for årtier.
· Russlands nåværende ledere, de nye kapitalistene, som allerede har ført milliarder av dollar ut av landet.
Prosjektet overensstemmer ikke med utviklingsbehovene til befolkningen i de nordvestlige områdene av Russland. Den Nordiske Dimensjonen har ikke jevnbyrdig samarbeid mellom nasjoner som sitt utgangspunkt. Den lokale befolkningen får ikke del i utbyttet. Befolkningens livsbetingelser blir ikke nevneverdig forbedret.

Den Nordiske Dimensjon uthuler Nordens stabilitet, og den må ses i sammenheng med EUs og Natos utvidelse mot øst. Dessuten har EU i Finlands formannskapsperiode satset på å starte en ny sikkerhetspolitikk. Denne politikken er en konsekvens av arbeidet med å utvikle EU i føderativ retning med en felles valuta, felles finanspolitikk, felles utenrikspoltikk og felles sikkerhetspolitikk. På denne måten vil EU garantere kapitalistenes profitt i og utenfor EU, med Nato eller andre grupper for «krisehåndtering».

Selv den militære del av EUs Nordiske dimensjon har begynt å ta form. I Sverige har man nylig bygd flyplasser for militære behov i Kiruna og i Pajala. Finland, Sverige og Danmark vil anskaffe stridshelikopter og helikopter for troppetransport. Finland har kjøpt effektive Hornet-stridsfly og vil dessuten opprette beskyttelsestropper med borgere fra og med femten-års alder.

Den Nordiske Dimensjonen kommer til å forsterke motsetningene mellom EU og det russiske folket. Regjeringene i Finland, Sverige og Norge støtter EUs utvidelse mot øst. Denne politiske linjen er en alvorlig trussel mot folkenes sjølråderett. Fremfor alt er den en trussel mot folket i Russland. Denne trusselen utgår også fra de som nå sitter med makten i Russland og som er villige til å overlate landets nasjonale rikdommer til EUs monopolkapital.

Vi krever et likeverdig samarbeid mellom nasjoner og folk. Forutsetningen for å trygge freden og sikkerheten er at folkene frigjøres fra EUs overstatlighet og alle andre allianser som storkapitalen har skapt for å realisere sin imperialistiske politikk.

Norges Kommunistiske Parti v/sentralstyremedlem Asbjørn Andersen
Sveriges Kommunistiska Parti.
Russlands Kommunistiske Arbeiderparti.
Finlands Kommunistiske Arbeiderparti.

Utskrift