Andre allianser etter Nye NATO-oppskrift?

Om NATO-krigen mot Jugoslavia, skriver tidligere FN-offiser i Jugoslavia, forsker Thorbjørn Axelsen i et debattinnlegg i Aftenposten under overskriften "Kan 'Nye NATO' bli en fare?" at krigen er blitt omtalt som en humanitær inngripen i Kosovo- konflikten. En slik omtale har han lite til overs for. For, som han skriver: "Det som har kommet i bakgrunnen er at NATO faktisk angrep et annet, alliansefritt land med nesten ufattelig virkning på syv millioner menneskers levevilkår. I prinsippet var NATO en forsvarsallianse. I praksis var den i Jugoslavia-tilfellet en angrepspakt."

At NATO-angrepet i hovedsak både har blitt forsvart og ufarliggjort av ansatte ved Institutt for forsvarsstudier (Pahro og Riste) finner Axelsen mer enn betenkelig. Han viser i denne forbindelse til at ifølge Nye NATOs militære konsept anser NATO seg berettiget til å kunne gripe inn hvor man oppfatter at det finnes fare for krise som har innvirkning på den "euro-atlantiske sikkerhet". Men tenk om det oppstår liknende "nye" allianser mellom f. eks. Kina og 15 afrikanske og østlige middelhavsland, som hevder et i prinsipp helt likt konsept som Nye NATOs?

Hvordan vil vi reagere hvis Kina med sine allierte og dertil 1200 millioner mennesker hevder retten til å intervenere der hvor deres interesser synes truet, og at de - i likhet med Nye NATO står for "alle som en"? Kan vi makte å se NATO i et slikt globalt perspektiv, spør tidligere FN-offiser Thorbjørn Axelsen - som til slutt oppfordrer folk til å sette seg inn i NATOs nye militære konsept, og tenke over hva det dette reelt legger opp til på verdensbasis.

Denne oppfordringen tar verdenssituasjonen foran inngangen til det enogtyvende århundre på kornet!

Arne Jørgensen
Tidl. redaktør av NKPs avis Friheten

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!