Streikestøtte

30 arbeidere ved OMBE plast er i streik for tariffavtale mellom ledelsen og Norsk Kjemisk Teknisk Industriarbeiderforbund. Bedriftsledelsen nekter å inngå tariffavtale med de ansatte som er organisert i NKTIF fordi dette vil medføre OMBE økte kostnader når arbeidere som begynner å dra på åra vil ta ut AFP. Det tar på å jobbe skift når du har passert 60. Bedriftsledelsen vil at de ansatte skal bekoste AFP selv.

Da Avtalefestet Pensjonsordning (AFP) ble innført, var dette en rettferdig og ordning. Tatt den enorme økonomiske veksten i betraktning, skulle det bare mangle om ikke næringslivet hadde råd til et slikt sosialt gode. "Solidaritets"alternativet har sørget for moderate lønnsoppgjør de siste åra. OMBE går godt. Det sier faktisk ledelsen rett ut, og påstår samtidig at streiken er et resultat av at forbundet ønsker å statuere et eksempel (FB 8/12).
- Enhver fagforening og enhver klubb som ønsker å forsvare opparbeida rettigheter og bedriftsdemokrati bør støtte de streikende arbeiderne på Selbak, skriver Hans Berger fra NKP i Østfold.Det ser heller ut som om det er ledelsen ved OMBE som vil statuere eksempler. I hele Europa er nå arbeidsgiversiden på offensiven for å ta tilbake goder og oppheve rettferdige avtaler. Kollektive tariffavtaler som er selve grunnlaget for fagorganisering skal erstattes av ulik lønn for likt arbeid, trynetillegg og økt press ved effektivisering av virksomheten.

Mottrekkene til bedriftsledelsen ved OMBE får konflikten til å handle om demokrati på arbeidsplassen. De ansattes observatør kastes ut fra styremøtene i bedriften. Streikebrytere leies inn. Ledelsen truer med oppsigelser når streiken er over (Demokraten 15/12). Det er eksempler som har vært statuert av kapitaleiere mange ganger i historien - og mange steder i dag.

De 30 streikende arbeiderne ved OMBE plast fører en viktig kamp. Mange andre fagforbund har vist hva solidaritet er ved å støtte de streikende. La det bli flere! Enhver fagforening og enhver klubb som ønsker å forsvare opparbeida rettigheter og bedriftsdemokrati bør støtte de streikende arbeiderne på Selbak.

Hans Berger
NKP i Østfold

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!