"J" for jøde, "G" for gypsy

Det tsjekkiske ukemagasinet Respekt meldte for ei tid tilbake om spesiell stempling i flybillettene for reisende fra Praha til London, og "Fortress Europe" nr. 59 har fulgt opp saka. Det viser seg at det tsjekkiske nasjonale flyselskapet CSA stempla bilettene til sigøynere med "G" for gypsy, den engelske betegnelsen for roma-folket.

Bruken av denne "spesialkoden" blei altså avslørt, og praksisen opphørte i oktober 1999. Det hevdes at CSA brukte koden for å identifisere reisende som ville søke asyl i Storbritannia. Der har en truet med å gjeninnføre krav om visa for tsjekkiske statsborgere, hvis Den tsjekkiske republikk ikke gjør noe med den økende utvandringen av roma-folket. Noen rapporter antyder at det var en avtale mellom britiske innvandringsmyndigheter og CSA. Dette tilbakevises av Rudolf Kral, visedirektør i CSA, som sa at stemplingen var et internt tiltak i flyselskapet fra 1998, etter forslag fra den stedlige representanten i London.

En kommentar og påminnelse: Før 2. verdenskrig var Sveits og Sverige opptatt av å begrense innvandring av tyske jøder fra nazi-Tyskland. Stempling med "J" for jøde i de tyske passene var til "nytte" for sveitsisk og svensk grensepoliti, men kunne være skjebnesvangert for flyktningene fra den tyske fascismen.

Torstein Engelskjøn
Leder Troms NKP

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!