GJENREIS DEN SOSIALE BOLIGPOLITIKKEN

Det er totalt uakseptabelt at en i de større byer må betale nesten en million kroner for en liten leilighet på 45 kvm. Det hersker en kasinoøkonomi og prisanarki innen boligsektoren i Norge som er det rene vanvidd. I tillegg får staten mer inntekter fra boligsektoren gjennom skatter og avgifter (moms) enn de gir ut til støtteordninger, tilskudd og rentefradrag. Statens fortjeneste på boliger er i dag 3,1 milliarder og momsen utgjør hele 8 milliarder.Etter at offentlige støtteordninger til nybygging er avviklet er det markedskreftene som råder. Det har ført til lav nybyggingstakt og få nye boliger. Dette har ført til en katastrofal prisøkning, som rammer vanlige folks økonomi hardt. Etter at boligloven ble opphevet ved årsskifte har bl.a. eldre mennesker måtte betale opptil 50% økning i husleien. Denne boligpolitikken har Ap og de borgerlige partier gått inn for med åpne øyne.

Kommunistene krever:

  • det må iverksettes økonomiske støtteordninger for førstegangsetablerende, for eksempel rett til rimelig toppfinansiering gjennom Husbanken og subsidiering som gjør husbankrenten lavest de første årene.
  • flere kommunale utleieboliger må bygges med offentlig støtte og forvaltes av kommuner og ikkekommersielle aktører.
  • bygging av lavinnskuddsboliger med tilskudd fra det offentlige, der kommunen stiller tomter til disposisjon.
  • gjeninnføring priskontroll med salg av boliger og utleieprisene. Norge har i dag en rikdom som kan virkeliggjøre en ny sosial boligpolitikk.

Det er ubegripelig at et Etterkrigs-Norge hadde råd til å skaffe boliger til alle, til rimelige innskudd og leier, mens man i Velstands-Norge i år 2000 forvalter boligmarkedet som det reineste flåeri av vanlige mennesker.

Harald Reppesgaard
Pressetalsmann

Utskrift E-post

Norges Kommunistiske Parti

 Bokmål -  Nynorsk -  Engelsk

Besøksadresse  Helgesensgate 21, Oslo
Kontaktskjema finner du her Distriktene finner du her
Postadresse Kiledalen 21, 4619 Mosby

Organisasjonsnr: 985 002 967 - Telefon: 994 51 476 (leder) - Kontonr: 7878 05 37247

ARBEIDERMAKT
MOT KAPITALMAKT!